Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
Tlmače
 
 

Farské oznamy

Farské oznamy

Rímskokatolícka Cirkev,
Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,

 

Viničná 726/13A
935 21 Tlmače

 

Administratívne a pastoračné záležitosti vybavíte

PO - SO  po sv. omšiach

(alebo kedykoľvek počas dňa

po osobnom či telefonickom dohovore)

 

tel.: 0904 738 444

(prepojené na osobný mobil

treba nechať zvoniť dlhšie – cca 30 sek.)

 

FARSKÉ OZNAMY

 

 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA: ½ hod. pred sv. omšami

POSVÄTNÝ RUŽENEC:   ½ hod. pred sv. omšami

 

PS PRIKÁZANÝ SVIATOK
LH omša spojená s modlitbou LITURGIE HODÍN
EA

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

-  v týždni po sv. omši

- NE 10,00 hod.

KC

KRÍŽOVÁ CESTA

Farský kostol: PI 17,25 hod. NE 15,00 hod.

Dolný kostol:                        NE 13,00 hod.

LAT  omša v LATINSKOM JAZYKU
MV MARIÁNSKE VEČERADLO 17,15 hod.

 

 

 

 


 

Farské oznamy

Farské oznamy - 21.týždeň, súbor na stiahnutie:

 

V y s l u h o v a n i e   s v i a t o s t í

 

K r s t

Krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní.

Krst dieťaťa nahlásia rodičia po sv. omšiach v pracovné dni, a dohodnú termín krstu. Ak rodičia bývajú mimo našej farnosti, musia priniesť písomnú licenciu (dovolenie) od správcu farnosti v mieste bydliska.

Krstní rodičia musia byť sami pokrstení katolíci, pobirmovaní, pristupovať k svätému prijímaniu a žiť kresťanským spôsobom života. Ak sú manželia, musia žiť v platnom manželskom zväzku.

Rodičia a krstní rodičia pred krstom absolvujú krstnú náuku.

Krstí sa vo Farskom kostole Najsv. Srdca Ježišovho v Tlmačoch.

 „Dospelý má byť pokrstený vo vlastnom farskom kostole, dieťa však vo vlastnom farskom kostole rodičov.“ Kódex kánonického práva, kánon 857, § 2.

 

P o m a z a n i e   c h o r ý c h

Pomazaním chorých a modlitbou Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a spasil ich. Nejde o „posledné pomazanie“, ako sa mnohí domnievajú. Môže sa udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa zopakovať, ak sa chorému zhorší zdravotný stav. Pomazanie je vhodné prijať i v prípade odchodu do nemocnice z dôvodu vážneho zdravotného stavu.

 
O Individuálne vyslúženie sviatosti môžete požiadať na farskom úrade osobne alebo telefonicky. Ak je pacient v nemocnici, treba kontaktovať farnosť, do ktorej nemocnica patrí. (Telefonicky kontakt na Farnosť Levice: 036 631 22 50)

Ku chorému zavolajte kňaza čím skôr. Veď práve táto sviatosť mu prináša pokoj, silu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí.

 
Hromadné vyslúženie sviatosti sa koná počas nedeľných sv. omší okolo svetového dňa chorých (14. 2). Vtedy ho môže prijať každý, kto dovŕšil 60-ty rok života alebo sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave. Bližšie informácie vo farských oznamoch.

 

M a n ž e l s t v o

Každý pokrstený kresťan katolík je povinný uzatvárať manželstvo „pred tvárou Cirkvi“. Manželstvo môžu uzavrieť všetci, ktorým to kánonické právo nezakazuje. Sviatosť manželstva si snúbenci udeľujú navzájom tým, že pred zástupcom Cirkvi a dvoma svedkami vyjadria svoj súhlas. O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade tej farnosti, v ktorej býva aspoň jeden zo snúbencov - žiadateľov.

Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo vo farskom kostole, musia sa podľa partikulárneho práva nahlásiť na farskom úrade minimálne tri mesiace dopredu. V priebehu týchto troch mesiacov po vykonaní administratívnych náležitostí sa snúbenci zúčastnia na náukách (o prikázaniach, o sviatostiach a o obrade).

 

Sobáši sa vo Farskom kostole Najsv. Srdca Ježišovho v Tlmačoch.

„Manželstvo medzi katolíkmi alebo medzi katolíckou stránkou a nekatolíckou pokrstenou stránkou sa má sláviť vo farskom kostole.“ Kódex kánonického práva, kánon  1118, § 1


 

ASHARIA predstavuje indickú tradíciu v novom štýle, prináša rad produktov pre módu, životný štýl a wellness.

dnes je: 25.5.2017

meniny má: Urban

Za obsah zodpovedá
Webmaster

webygroup

English version
Úvodná stránka