Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Tlmače
 
 

Tlačivá, formuláre

Vnútorná správa

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 Žiad.o poskytnutie jednorázovej dávky v hm. núdzi.PDF (199.7 kB) (199.7 kB)

 
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla
 ziadost_o_vydanie_supisneho_cisla.pdf (251.8 kB) (251.8 kB)

 
Oznamovacia povinnosť
 O Z N A M O V A C I A        P O V I N N O S Ť.pdf (58.5 kB) (58.5 kB)

 
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 ziadost_o_pridelenie_bytu_Tlmace.pdf (201.7 kB) (201.7 kB)

 

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf (212 kB) (212 kB)

 
Žiadosť o určenie použitia trvalého / dočasného*) dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnej (účelovej) komunikácii
 urcenie_pouzitia_dopravneho_znacenia_a_dopravnych_zariadeni.pdf (431.8 kB) (431.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej / účelovej komunikácie
 povolenie_uzavierky_mk.pdf (484.3 kB) (484.3 kB)

 
Žiadosť o záväzné stanovisko k malému zdroju znečisťovania ovzdušia (MZZO)
 Ziadost_o_zavazne_stanovisko_malemu_zdr.znecist.ovzd..pdf (428.5 kB) (428.5 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť o stav. povolenie.PDF (198.2 kB) (198.2 kB)

 
Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku
 Žiadosť o vydanie povelenia na rozkopávku.PDF (41.1 kB) (41.1 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.pdf (69.4 kB) (69.4 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlásenie stavebných úprav.pdf (31.1 kB) (31.1 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podávajú vlastníci, príp. nájomcovia alebo správcovia pozemkov, na ktorých dreviny rastú.
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.pdf (91.4 kB) (91.4 kB)

 
Podnet na výrub drevín
 Podnet na výrub drevín.pdf (47.4 kB) (47.4 kB)

 
Žiadosť o kúpu pozemku
 Žiadosť o kúpu pozemku.pdf (26.5 kB) (26.5 kB)

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf (66.7 kB) (66.7 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf (37.7 kB) (37.7 kB)

 
Ohlásenie udržiavacích prác
 Ohlasenie_udrziavacich_prac_podla_§_57_stavebneho_zakona.pdf (267.2 kB) (267.2 kB)

 
Oznámenie o výrube dreviny pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka
 Oznámenie o výrube (ohrozenie zdravia alebo života človeka).pdf (79.1 kB) (79.1 kB)

 
Podnet na opílenie drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Tlmače
 Žiadosť_o_opílenie_stromov.pdf (68.5 kB) (68.5 kB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 NÁVRH  NA  VYDANIE  ROZHODNUTIA  O UMIESTNENÍ  STAVBY.pdf (80.1 kB) (80.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 Tlačivo - žiadosť o povelenie zmeny v užívaní stavby.pdf (83.7 kB) (83.7 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu času predaja
 Ziadost o vydanie suhlasu casu predaja.pdf (68.7 kB) (68.7 kB)

 

Ekonomické oddelenie

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu Mesta TLMAČE
 ziadosť o dotaciu z rozpoctu mesta Tlmace.pdf (408.6 kB) (408.6 kB)

 
Zúčtovanie dotácie poskytnutej Mestom Tlmače
 Zuctovanie dotacie poskytnutej Mestom Tlmace.pdf (314 kB) (314 kB)

 
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Tlmače
 Zmluva o poskytnuti financnej dotacie z rozpoctu Mesta Tlmace.pdf (421.7 kB) (421.7 kB)

 

Oddelenie daní a majetku

Žiadosť o odpustenie a úľavu za daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad a daň za psa, súbor na stiahnutie (pdf):
 ulavy_na dane.pdf (306.4 kB) (306.4 kB)

 
Žiadosť o odpustenie a úľavu za daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad a daň za psa, súbor na stiahnutie (docx):
 ulavy_na dane.docx (43.9 kB) (43.9 kB)

 

Kancelária prvého kontaktu

Žiadosť o poskytnutie informácií
 Žiadosť o poskytnutie informácií.pdf (58.3 kB) (58.3 kB)

 


English version
Úvodná stránka