Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu vodorovná
Tlmače
 
 

Vyhlásenie o prístupnosti webu

rok 2017

     Webové sídlo Mesta Tlmače (www.mestotlmace.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.


      Mesto si je vedomé nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke Mesta Tlmače (okrem iných dokumentov aj napr. Bulletin T-25-ky roku 2013, zmluva z roku 2014 č. 00307581/MUD007 ING Tatry-Sympatia Bratislava). Mesto Tlmače tieto dokumenty zverejnila v jedinom možnom dostupnom formáte, keďže druhá strana mestu elektronickú verziu dokumentu v čitateľnej forme neposkytla:

 

- Zmluva č.121658404 - Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava


 

rok 2014-2016


     Webové sídlo Mesta Tlmače (www.mestotlmace.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.


      Mesto si je vedomé nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke Mesta Tlmače (okrem iných dokumentov aj napr. Bulletin T-25-ky roku 2013, zmluva z roku 2014 č. 00307581/MUD007 ING Tatry-Sympatia Bratislava). Mesto Tlmače tieto dokumenty zverejnila v jedinom možnom dostupnom formáte, keďže druhá strana mestu elektronickú verziu dokumentu v čitateľnej forme neposkytla:

Zmluvy od Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava číslo: 121372688, 121372681,121372685, 121372704, 121372707, 121372708, 121372709, 121372710, 121372723, 121372725, 121372726, 121372727, 121372728, 121372729, 121372732, 121372734, 121372670, 121372668, 121372666, 121372664, 121372662, 121372638, 121372636, 121372635, 121372634, 121372632, 121372627, 121372625, 121372618, 121372613, 121372589, 121372576, 121372584, 121372559 nám uvedená spoločnosť nezaslala vo formáte, ktorý spĺňa štandardy pre IS verejnej správy s odôvodnením, že zatiaľ takéto formáty nevyhotovujú. Z toho dôvodu sme museli tieto zmluvy oskenovať cez OCR, obsahová stránka bola zachovaná, ale grafická nie.

 

Zmluvy Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava číslo: A8226750, A822670 nám uvedená spoločnosť nezaslala vo formáte, ktorý spĺňa štandardy IS verejnej správy s odvôvodnením, že nami požadované formáty nevyhotovujú. Z toho dôvodu sme zmluvy zverejnili v jedinom dostupnom formáte a to vo forme skenu.

 

Kvitancia / Protokol o ukončení platnosti Zmluvy o termínovanom úvere č.23/029/09 a č.23/042/08 nám spoločnosť Prima banka Slovensko a.s. Bratislava nezaslala vo formáte, ktorý spĺňa štandardy IS verejnej správy s odvôvodnením, že nami požadované formáty nevyhotovujú. Z toho dôvodu sme zmluvy zverejnili v jedinom dostupnom formáte a to vo forme skenu.

 

Zmluvy a zaradenia motorových vozidiel od Komunálnej poisťovne a.s. Štefánikova 17, 81105 Bratislava sme zverenili nasledovné dokumenty vo formate sken, nakoľko uvedená poisťovňa nám ich neposkytla v elektronickej forme:

= poistná zmluva č.4419001369

- zmluvné dojednania k UPP 106-2 a OPP z 156-2 k PZ 4419001369

- zmluvne dojednania pre poistenie pre prípad odcudzenia, alebo vandalizmu 

- Dodatok č.1 k PZ 4419001369

 

= poistná zmluva č.2439000390

- havarijné poistenie motorového vozidla - vložeka č.1

- Dodatok č.1 k PZ 2439000390

 

= poistná zmluva č.3559009344

- zaradenie motorového vozidla do súboru: MNA, príves BAN, náves na traktor SEKO, MULTICAR, traktor NEW HOLLAND, nadstavba AB BOHEMIA, náklaďák MAN TGM 18250, KIA sportage

 

Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava : Dodatok k Zmluve č.A6991011 a Dodatok k Zmluve č.A2900572 nám uvedená spoločnosť nezaslala vo formáte, ktorý spĺňa štandardy IS verejnej správy s odvôvodnením, že nami požadované formáty nevyhotovujú. Z toho dôvodu sme zmluvy zverejnili v jedinom dostupnom formáte a to vo forme skenu.

 

Postné zmluvy MŠ Lúčik č.9983555414 a č. 9983556813 nám Allianz, Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad č.4, 815 74 Bratislava 1,  nám nevedela inak zaslať len vo formáte skenu.

                          

Zmluva č.ZLP-2016-0041 od spoločnosti DEUS Kýčerského 5, 811 05 Bratislava sme vedeli zverejniť len v jedninom dostupnom formáte a to vo forme skenu. 

 

Zmluva č.3559009344 od Komunálnej poisťovne Bratislava je zverejnená v jedinom dostupnom formáte, ktorý nám poskytol dodávateľ.

 

Materiál na zasadnutie MsZ z 18.2.2016 : 

K bodu č.12 - Výpočet finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí v CVČ

 

Správa o monitorovaní výpustí rádioaktívnych látok a radiačnej situácie v okoli AE Mochovce, zverejnené dňa 30.3.2016

 

ZSE Distribúcia, a.s. Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, fa.č. 9408160616  je zverejnená v jedinom dostupnom formáte, ktorý nám poskytol dodávateľ.

 

Materiál na zasadnutie MsZ zo dňa 11.5.2016 : 

- k bodu č. 9 - Oznámenie o čerpaní finančných prostriedkov na schválený rozpočet ZUŠ Tlmače

- k bodu č.10 - Oznámenie o čerpaní financií na schválený rozpočet MŠ Lúčik Tlmače

- k bodu č.14 - Žiadosť o odkúpenie automobilu - FK Spartak Tlmače

- k bodu č.16 - Žiadosť o úpravu stravného - MŠ ul. Nová 2, Tlmače

- k bodu č.19 - Výška mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2015

- k bodu č.22 - Vymenovanie riaditeľa ZUŠ Tlmače

 

Zmluva č.1610061 zo dňa zverejnenia 8.7.2016

 

Materiál k zasadnutiu MsZ zo dňa 8.9.2016

- k bodu č.13 - geometrický plán

- k bodu č.13 - Žiadosť o prejednanie Humenskej investičnej a.s.

 

Materiál k zasadnutiu MsZ zo dňa 10.11.2016

- k bodu č.18 - MB18 - pôdorys k žiadosti Tlmačskej energetickej

- k bodu č.18 - Stanovisko k žiadosti 

- k bodu č.13 - Žiadosť firmy ARAMIS

- k bodu č.14 - Žiadosť p. Sleziaková

- k bodu č.15 - Žiadosť p. Švolíková

- k bodu č.16 - Žiadosť - PS energia

- k bodu č.19 - Návrh na spoluprácu - p.Pompoš

 

Dohoda č.16/15/010/993 UPSVaR Levice

Prílohy k Verejnému obstarávaniu - Obnova verejného osvetlenia mesta Tlmače- zo dňa 28.12.2016

- printscreen zverejnenia VO na stránke www.uvo.gov.sk

- projektová dokumentácia 

 

Zmluva o nájme č.1/2016-NZ

 

 


 

ASHARIA predstavuje indickú tradíciu v novom štýle, prináša rad produktov pre módu, životný štýl a wellness.

dnes je: 25.5.2017

meniny má: Urban

Za obsah zodpovedá
Webmaster

webygroup

English version
Úvodná stránka