Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Tlmače
 
 

Úvod

Obsah webu

Na stránkach mestotlmace.sk sa nachádzajú informácie o meste Tlmače, jeho samosprávnych orgánoch, organizáciách a inštitúciách v meste Tlmače, kultúrnych a športových podujatiach a projektoch mesta.

Toto webové sídlo www.mestotlmace.sk spravuje Mesto Tlmače a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Niektoré časti podstránok, ktoré boli pridané do decembra 2009, nemusia úplne spĺňať najnovšie kritéria platnej legislatívy. Ich prerobenie si vyžaduje čas, vzhľadom na bohatý obsah webového sídla mesta Tlmače. Ospravedlňujeme sa dotknutým  občanom za problémy pri prezeraní starších stránok ako december 2009. V prípade potreby neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese: webmaster@mestotlmace.sk.

Správca obsahu: 

Mesto Tlmače
Námestie odborárov č. 10
935 21 Tlmače

IČO: 307581

DIČ: 2021022949

DEXIA banka, a.s. Slovensko
Č. ú. 7101238001/5600

Technický prevádzkovateľ:

WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2a
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk
 

Kompetencie

Mesto Tlmače vzniklo 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Mesto je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jeho území trvalý pobyt.
Mesto samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou mesta a jeho majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe.
Na výkon samosprávy slúžia mestu samosprávne orgány – primátor mesta a mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby ďalšie svoje orgány, a to mestskú radu, komisie pri mestskom zastupiteľstve a iné dočasné výkonné, alebo kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

Mestský úrad je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora.

 

Kontakt:

Adresa:

Mesto Tlmače
Námestie odborárov 10
935 21 Tlmače

 

Telefón:

036/634 2021


E-mail:

Primátor: Miroslav Kupči , primator@mestotlmace.skmiroslav.kupci@mestotlmace.sk

Všeobecné informácie: info@mestotlmace.sk

Podateľňa: podatelna@mestotlmace.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@mestotlmace.sk


Úradné hodiny

Pondelok:     8.00 - 11.00 hod.; 12.30 - 16.00 hod.

Utorok:         8.00 - 11.00 hod.; 12.30 - 16.00 hod.

Streda:          8.00 - 11.00 hod.; 12.30 - 16.30 hod.

Štvrtok:                  nestránkový deň

Piatok:           8.00 - 11.00 hod.; 12.30 - 14.00 hod.

 


 


English version
Úvodná stránka