Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Tlmače
 
 

Archív Všebecne záväzných nariadení

Účinnosť od: 1.1.2017

5/2017


 
VZN č.5/2017 - o dani z nehnuteľnosti, súbor na stiahnutie: 20161215_VZN05-2017DaneNehn.pdf 20161215_VZN05-2017DaneNehn.pdf (382.8 kB)
Dodatok č.1 k VZN č.5/2017 - o dani z nehnuteľnosti, súbor na stiahnutie: VZN05-2017_Dodatok01_DaňZNehnuteľnosti.pdf VZN05-2017_Dodatok01_DaňZNehnuteľnosti.pdf (541.3 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2017

3/2017


 
VZN č.3/2017 - o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, súbor na stiahnutie: 20161215_VZN03-2017_PoplTKO.pdf 20161215_VZN03-2017_PoplTKO.pdf (290.2 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2016

9/2015


 
VZN č.9/2015 - o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na rok 2016, súbor na stiahnutie: VZN9_2015_PoplTKO-2016.pdf VZN9_2015_PoplTKO-2016.pdf (298.6 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2016

8/2015


 
VZN č.8/2015 - o dani z nehnuteľnosti na rok 2016, súbor na stiahnutie: VZN8_2015_DaneNehn2016.pdf VZN8_2015_DaneNehn2016.pdf (389.8 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2016

7/2015


 
VZN č.7/2015 - o miestnych daniach na rok 2016, súbor na stiahnutie: VZN7-2015Dane2016.pdf VZN7-2015Dane2016.pdf (522.9 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2016

5/2015


 
VZN č.5/2015 - o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2016 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia v meste Tlmače, súbor na stiahnutie: VZN_c. 5-2015.pdf VZN_c. 5-2015.pdf (486.1 kB)
Dodatok č.1 k VZN č.5/2015, súbor na stiahnutie: 20160707_VZN5-2015_Dod1.pdf 20160707_VZN5-2015_Dod1.pdf (294.7 kB)
Dodatok č.2 k VZN č.5/2015, súbor na stiahnutie: 20161121-VZN2-2015-Dod2-1.pdf 20161121-VZN2-2015-Dod2-1.pdf (428.5 kB)

 
Účinnosť od: 1.4.2015

1/2015


 
VZN č.1/2015 - o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a o zložení školskej samosprávy v vzn_c.1-2015_o_zapise_na_pred.a_prim.vzdelanie.pdf vzn_c.1-2015_o_zapise_na_pred.a_prim.vzdelanie.pdf (299.1 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2015

11/2014


 
VZN č.11/2014 - o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia v meste Tlmače, súbor na stiahnutie: vzn_c.11-2014_o_vyske_dotacie_na_ziaka_zus_ms_sz_na_r.2015.pdf vzn_c.11-2014_o_vyske_dotacie_na_ziaka_zus_ms_sz_na_r.2015.pdf (156.3 kB)
Dodatok č.1 k VZN č.11/2014 - o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia v meste Tlmače, súbor na stiahnutie:
dod.c.1_VZN_c.11-2014 .pdf dod.c.1_VZN_c.11-2014 .pdf (391.3 kB)
Dodatok č.2 k VZN č.11/2014 - o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2015 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia v meste Tlmače, súbor na stiahnutie: Dod2-VZN11-2014.pdf Dod2-VZN11-2014.pdf (207.5 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2015

10/2014


 
VZN č.10 - o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015, súbor na stiahnutie: vzn_c.10-2014_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch_ko_dso_r2015.pdf vzn_c.10-2014_o_miestnych_daniach_a_poplatkoch_ko_dso_r2015.pdf (164.9 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2015

9/2014


 
VZN č.9/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015, súbor na stiahnutie: vzn_c.9-2014_o_dani_z_nehnutelnosti_na_rok_2015.pdf vzn_c.9-2014_o_dani_z_nehnutelnosti_na_rok_2015.pdf (146.1 kB)

 
Účinnosť od: 12.10.2014

8/2014


 
VZN č.8/2014 - o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov alebo iných nosičov informácií na území mesta Tlmače počas volieb do orgánov samosprávy mesta, súbor na stiahnutie: VZN_c.8-2014-plagaty_a_info_pocas_volieb.pdf VZN_c.8-2014-plagaty_a_info_pocas_volieb.pdf (86.7 kB)

 
Účinnosť od: 3.6.2014

7/2014


 
VZN č.7/2014 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tlmače, súbor na stiahnutie: VZN_c.7-2014-zasady_hospodarenia_s_majetkom_mesta.pdf VZN_c.7-2014-zasady_hospodarenia_s_majetkom_mesta.pdf (462.3 kB)
Dodatok č.1 k VZN č.7/2014 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tlmače, súbor na stiahnutie: 20171110_VZN7-2014_Dod1-zasady_hospodarenia a nakladanie s majetkom mesta.pdf 20171110_VZN7-2014_Dod1-zasady_hospodarenia a nakladanie s majetkom mesta.pdf (641.8 kB)

 
Účinnosť od: 24.3.2014

5/2014


 
VZN č.5/2014 - O výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia v meste Tlmače, súbor na stiahnutie: VZN_c.5-2014-o_vyske_dotacie_na_ziaka_ms_sz.pdf VZN_c.5-2014-o_vyske_dotacie_na_ziaka_ms_sz.pdf (156.9 kB)

 
Účinnosť od: 1.11.2014

4/2014


 
VZN č.4/2014 - o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Tlmače, súbor na stiahnutie: VZN_c.4-2014- o_nakladaní_s_KO_a_DSO.pdf VZN_c.4-2014- o_nakladaní_s_KO_a_DSO.pdf (167 kB)

 
Účinnosť od: 4.12.2013

7/2013


 
VZN č.7/2013 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Tlmače, súbor na stiahnutie: vzn_c.7-2013-prevadzkovy_poriadok_pohrebisk.pdf vzn_c.7-2013-prevadzkovy_poriadok_pohrebisk.pdf (146.1 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2014

4/2013


 
VZN č.4 - O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014, súbor na stiahnutie: VZN_c.4-o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO_na_rok_2014.pdf VZN_c.4-o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku_za_KO_a_DSO_na_rok_2014.pdf (217.6 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2014

3/2013


 
VZN č.3/2013 - O dani z nehnuteľnosti na rok 2014, súbor na stiahnutie: VZN_c.3-2013.pdf VZN_c.3-2013.pdf (172.5 kB)

 
Účinnosť od: 4.11.2013

2/2013


 
VZN č.2/2013 - o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia v meste Tlmače, súbor na stiahnutie: VZN_c.2-2013_o_vyske_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy_na_ziaka_ZS.pdf VZN_c.2-2013_o_vyske_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy_na_ziaka_ZS.pdf (181.4 kB)

 
Účinnosť od: 25.1.2013

1/2013


 
VZN č.1/2013- o podmienkach prenájmu mestských nájomných bytov v meste Tlmače, súbor na stiahnutie: VZN 1-2013.pdf VZN 1-2013.pdf (110.8 kB)

 
Účinnosť od: 12.7.2012

2/2012


 
VZN č.2/2012 - O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Tlmače
VZN 2-2012 - O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Tlmače.pdf VZN 2-2012 - O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Tlmače.pdf (526.3 kB)
VZN č.2/2012 - Prílohy: VZN 2-2012 - Prílohy.pdf VZN 2-2012 - Prílohy.pdf (556.4 kB)
Dodatok č.1 k VZN č.2/2012 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Tlmače, súbor na stiahnutie: 20161215_ VZN 2-2012 Dod1.pdf 20161215_ VZN 2-2012 Dod1.pdf (275.4 kB)

 

6/2011


 
VZN č.6/2011 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012, súbor na stiahnutie: VZN č.06-2011 o dani z nehnut. na rok 2012.pdf VZN č.06-2011 o dani z nehnut. na rok 2012.pdf (228.2 kB)

 

1/2011


 
VZN, súbor na stiahnutie: VZN01-1.pdf VZN01-1.pdf (130.2 kB)
Dodatok č. 2 k VZN č. 01/2011 s účinnosťou od 1.3.2012 - Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, súbor na stiahnutie: dodatok_c.2_vzn_01-2011.pdf dodatok_c.2_vzn_01-2011.pdf (97.7 kB)
Dodatok č.3 k VZN č. 01/2011 s účinnosťou od 1.10.2012 - Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, súbor na stiahnutie: dodatok_c.3_vzn_01-2011.pdf dodatok_c.3_vzn_01-2011.pdf (332.2 kB)
Dodatok č. 4 k VZN č. 01/2011 s účinnosťou od 1.1.2013 -O zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ..., súbor na stiahnutie: Dodatok č.4 k VZN 01-2011.pdf Dodatok č.4 k VZN 01-2011.pdf (96 kB)
Dodatok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 01/2011, súbor na stiahnutie:
Dodatok c.5 k VZN 01-2011.pdf Dodatok c.5 k VZN 01-2011.pdf (96.5 kB)
Dodatok č.6 k VZN č.1/2011, súbor na stiahnutie: dod.c.6_k_VZN.c.1-2011.pdf dod.c.6_k_VZN.c.1-2011.pdf (105 kB)
Dodatok č. 7 k VZN č. 01/2011, súbor na stiahnutie:
dodatok_c.7_k_VZN_1-2011.pdf dodatok_c.7_k_VZN_1-2011.pdf (107.2 kB)
Dodatok č. 8 k VZN č. 01/2011, súbor na stiahnutie:
dod.c.8_k_vzn_c.1-2011.pdf dod.c.8_k_vzn_c.1-2011.pdf (104.2 kB)

 

27/2009


 
Súbor na stiahnutie VZN 272009.pdf VZN 272009.pdf (50.6 kB)
Dodatok č. 1 k VZN č. 27/2009 s účinnosťou do 1.1.2013 - O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území mesta TLMAČE, súbor na stiahnutie:
Dodatok c. 1 VZN 27-2009.pdf Dodatok c. 1 VZN 27-2009.pdf (100.1 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2009

24/2008


 
Súbor na stiahnutie VZN č.24.pdf VZN č.24.pdf (72.5 kB)

 
Účinnosť od: 1.1.2008

20/2007


 
Súbor na stiahnutie VZN č.20.pdf VZN č.20.pdf (346.9 kB)

 


English version
Úvodná stránka