Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Tlmače
 
 

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Tlmače sa posúvajú bližšie do Európy

Aj to bola jedna z myšlienok prvého vycestovania zástupcov mesta Tlmače a Folklórneho súboru Vatra v dňoch 21.-25.10.2009 do krajiny galského kohúta, konkrétne do mesta St. Just en Chaussee V rámci oficiálneho stretnutia boli predstavitelia Tlmáč prijatí starostom mesta, p. Frans Desmedt a predstaviteľmi miestnej samosprávy. Na tomto stretnutí sa obidve strany dohodli na spolupráci, výmene skúseností a vzájomných návštevách zástupcov samosprávy, školstva, športu, kultúry...
S polročným odstupom navštívili Tlmače zástupcovia spoločnosti priateľstva St. Just – Tlmače. Návšteve predchádzala výmena vzájomných informácií, na základe ktorých hostia z družobného mesta St.Just mali jasnú predstavu o programe štvordňového pobytu v Tlmačoch a ďalších slovenských mestách.

 

Fragmenty z pobytu delegácie zo St. Just v Tlmačoch
Piatok 30. apríla 2010
, čas 16,30 letisko M.R. Štefánika príletová hala C vyhradená návštevníkom Slovenska z krajín Schengenu. Zvítanie zástupcov mesta Tlmače s členmi delegácie: Florence Syoen, zástupkyňa starostu zodpovedná za bývanie, životné prostredie a plánovanie (Logements Environnement et Urbanisme), Edith Lobby- prezidentka združenia, Evelyne Dherbecourt - viceprezident, Annick Lava - sekretárka a Rémy Bleicher - prezident Výboru pre družobné styky mesta St. Just. Oficiálnou tlmočníkou delegácie bola Mgr. Mária Chlpáňová.
Cestou do Tlmáč hostia spoznávali prírodné krásy západného Slovenska – Malé Karpaty, kultúrnu krajinu Podunajskej nížiny, vrch Zobor, Pohronský Inovec, Slovenskú bránu.
Po ubytovaní v rekonštruovaných priestoroch Spoločenského domu na Lipníku sa uskutočnilo neoficiálne privítanie delegácie primátorom mesta, ktorý pozval hostí na stavanie mája, kde vystúpili DFS Plamienok a FS Vatra za doprovodu Ľudovej hudby FS Vatra. V závere programu vatráci vyzvŕtali v tanci všetkých členov francúzskej delegácie. Program stavania mája zanechal v našich hosťoch veľký zážitok, keďže takáto tradícia sa vo Francúzsku neudržiava.
Nasledovala večera v penzióne Lipa za prítomnosti zástupcov mesta. Po večeri sme spoločne s našimi hosťami zavítali medzi účastníkov Divadelných dní pod Slovenskou bránou, kde sa bezprostredne zapojili do prebiehajúcej karaoke šou.

 

Prvomájové dopoludnie – návšteva Strednej odbornej školy technickej. Na pôde školy hostí srdečne privítala riaditeľka SOŠt Ing. Jana Mrázová a pozvala ich na prehliadku priestorov školy. Postupne si prezreli učebňu strojopisu, elektrotechniky, výpočtovej techniky, prednáškovú miestnosť, klasickú učebňu a posilňovňu. Po prehliadke riaditeľka školy informovala hostí o aktivitách a živote školy. V tomto školskom roku má škola 14 tried s 317 žiakmi. V škole pracuje 30 pedagogických zamestnancov a 14 nepedagogických zamestnancov. Čo hostí zaujalo je skutočnosť, že škola pripravuje projekt v rámci programu Leonardo a hľadá partnerskú odbornú školu vo Francúzku, s ktorou by sme si vymieňali skúsenosti v rôznych oblastiach.Ďalej informovala o spolupráci so Strojníckou fakultou STU Bratislava.
Zo SOŠt sa hostia presunuli do obradnej siene Mestského úradu, kde sa uskutočnilo oficiálne prijatie francúzskych priateľov zo St. Just primátorom mesta za účasti zástupcov samosprávy, škôl a spoločenských organizácií mesta. Po privítaní primátorom Miroslavom Považanom a krátkym oboznámením s históriou a súčasnosťou nášho mesta, zástupkyňa starostu St. Just pani Florence Syoen poďakovala za vrelé prijatie a z poverenia starostu mesta a samosprávy mesta St. Just vyslovila prianie nadviazať družobné styky medzi mestom St.Just en Chaussee a mestom Tlmače.
 

Program pokračoval vystúpením speváckej skupiny POKUS. Vedúca skupiny E. Zuzčáková v darovala maľovaný kameň z rieky Hron zástupkyni starostu St.Just. Nasledujúce tóny slovenských ľudových piesní dôstojne spríjemnili oficiálnu časť stretnutia, na záver ktorej darovali zástupcovia St.Just primátorovi mesta darčekové predmety: obraz a porcelánový tanier s motívmi s mesta St.Just en Chaussee. Za prijatie poďakovala Edith Lobby - prezidentka združenia, ktorá pozvala tlmačanov na rôzne akcie, ktoré sa u nich uskutočnia ešte v tomto roku.
Po malom občerstvení navštívili naši hostia na pozvanie už nielen v tekovskom regióne známeho maliara Fera Palušku, jeho maliarsky ateliér a prírodný kútik v záhrade, vytvorený tvarovanými drevinami (bonsajmi) z blízkeho regiónu.
Návšteva Svätého Antona. Cesta mikrobusom viedla z Tlmáč stredným Pohroním cez Sklené Teplice do Svätého Antona. Nasledovala prehliadka kaštieľa Svätý Anton - Národnej kultúrnej pamiatky, ktorý dnes slúži ako múzeum. Hostí zaujala nezvyčajná časová symbolika stavby, pôvodné interiéry, expozície loveckých zbraní, vyše 2000 kusov trofejí. Po prehliadke kaštieľa sme sa presunuli do Banskej Štiavnice jedného z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. Naši hostia si so záujmom prezreli pamiatky nachádzajúce sa medzi Trojičným a Radničným námestím.
Nasýtení dojmami z historického klenotu Slovenska – Banskej Štiavnice, sme sa presunuli dolinami Štiavnických vrchov smerom na JZ do obce Žemberovce, kde sme pre hostí pripravili posedenie pri domácich špecialitách slovenskej kuchyne. Najprv sme absolvovali zaujímavú prehliadku vínnej pivnice vykopanú do tufového podložia. Sprievodcom bol hostiteľ - mladý vinohradník Martin Kúdeľa z Čajkova, ktorý návštevníkov oboznámil s históriou tejto pivnice a následne mal aj sprievodné slovo pri degustácii vín.

 

Nedeľňajšie dopoludnie sme venovali prehliadke Tlmáč. Naprieč Dlhou a Ružovou ulicou sme zamierili do priestorov Francúzskej ulice. Vybudovanie tzv. "Francúzskej dediny" v roku 1993 pozostávalo z výstavby 53 rodinných domov pre francúzskych expertov firmy EDF so zaujímavou urbanistickou dispozíciou a pôsobivou úpravou záhradnej architektúry. Prechádzajúc Viničnou ulicou sme sa zastavili pri rozostavanom kostole na Lipníku. Tu sme stretli exprimátora mesta Ing. Mariana Zuzčáka s manželkou, ktorý našich hostí bližšie oboznámil s výstavbou “ Francúzske dediny“ a s aktuálnym stavom výstavby kostola. Prehliadka mesta ďalej smerovala do historickej časti mesta na ľavom toku Hrona. Tu sme si prezreli na obecnom cintoríne rímsko-katolícky kostol Panny Márie Sedembolestnej postavený a daný do užívania v r. 1926. Sprevádzala nás pani Božena Lacková.
V nedeľu popoludní sme zamierili do Nitry. Na programe sme mali návštevu Nitrianskeho hradu a centra mesta. Z parkoviska sme kráčali na hrad chodníkmi, v okolí ktorých sme obdivovali výsledky staviteľskej činnosti takmer desiatich storočí. Zaujala nás zeleň v parku, skvostný morový stĺp z roku 1750, precízne zreštaurovaný. Prezreli sme si biskupskú katedrálu sv. Emeráma, ktorej vznik sa datuje do 11. až 12. storočia. Na hrade sme si ešte pozreli sakrálne predmety a listiny v múzeu. Po prehliadke Nitrianskeho hradu sme sa v blízkosti divadla Andreja Bagara občerstvili a potom prešli po pešej zóne.
Nasledovala cesta domov a rozlúčkový večer. Príhovor za St.Just predniesla Edith Lobby - prezidentka združenia a za Tlmače primátor mesta, ktorý hosťom odovzdal spomienkové predmety. Zo strany delegácie francúzskeho mesta St.Just boli tlmačanom opätovne ponúknuté vhodné termíny návštev na rôzne podujatia.
Ráno 3. mája po rozlúčke hostí so zástupcami samosprávy mesta a tlmočníkou ich cesta smerovala do Bratislavy. V Bratislave navštívili Prezidenstský palác, kde vo výstavnej sieni vystavoval svoje výtvarné práce tlmačan Fero Paluška.
15,30 - Letisko Milana Rastislava Štefánika - odlet do Francúzska. Au revoir priatelia.


j.ž.
 


 

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch


 
 
Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch


 
 
Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch

Pobyt delegácie zo St. Just v Tlmačoch


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendárEnglish version
Úvodná stránka