Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Tlmače
 
 

rok 2010 - 2012

Rok 2010

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2010

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Tlmače za rok 2009

 
Správa 2

 
Správa 3

 
záznam 4 - 2010

 
správa 5 - 2010

 
záznam 6 - 2010

 
záznam 7 - 2010

 

Rok 2011

Správa 1 - MsÚ vedenie pokladne

 
Správa 2 - uznesenia

 
Správa 3 - dodržiavanie stanov

 
Záznam 4 - MŠ Nová ul.

 
Záznam 5 - MŠ Nám. odborárov

 
Správa 6 - uznesenia

 
Správa 7 - MsKS

 
Správa 8 - MsÚ čerpanie dotácií

 
Záznam 9 - MsKS vedenie pokladne

 
Správa 10 - uznesenia

 
Správa 11 - MsÚ cestovné náhrady

 
Správa 12 - uznesenia

 
Správa 13 - MsÚ dohody

 
Správa 14 - uznesenia

 
Správa 15 - uznesenia

 
Správa 16 - MsÚ čerpanie výdavkov

 
Správa 17 - nápravné opatrenia

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky Mesta Tlmače k návrhu rozpočtu na rok 2012

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Tlmače za rok 2010

 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Tlmače za rok 2010

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012

 

Rok 2012

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Tlmače za rok 2011

 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Mesta Tlmače za rok 2011

 
Správa o výsledku kontroly č. 4/2012

 


English version
Úvodná stránka