Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Tlmače
 
 

Strategické dokumenty

Program odpadového hospodárstva mesta Tlmače na rok 2016 - 2020

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Tlmače

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Tlmače

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NITRIANSKÉHO KRAJA NA ROKY 2016 – 2020 - Záverečné stanovisko

Program rozvoja mesta 2016 - 2025

Koncepcia rozvoja športu v meste Tlmače na roky 2017-2021

Rozhodnutie Okresného úradu Levice k dokumentu „Program rozvoja mesta Tlmače pre obdobie 2016-2025

Podľa rozhodnutia Okresného úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Ul. Ľ. Štúra 53, Levice sa navrhovaný strategický dokument „Program rozvoja mesta Tlmače pre obdobie 2016-2025  nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Celé znenie rozhodnutia je k nahliadnutiu na Podateľni MsÚ Tlmače.


 

Program odpadového hospodárstva

Schválenie programu starostlivosti o lesy a vyhlásenie ochranných lesov pre Lesný celok Čifáre na obdobie rokov 2011-2020English version
Úvodná stránka