Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Tlmače
 
 

Tlačivá, formuláre

Vnútorná správa

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, súbor na stiahnutie:
 ziadost_odkazanost_na_soc.sluzbu.pdf (442 kB) (442 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, rtf formát, súbor na stiahnutie:
 ziadost_odkazanost_na_soc.sluzbu.rtf (72.9 kB) (72.9 kB)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu, súbor na stiahnutie:
 ziadost_o_pridelenie_bytu_Tlmače-1.pdf (491.2 kB) (491.2 kB)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu, rtf formát, súbor na stiahnutie:
 ziadost_o_pridelenie_bytu_Tlmače-1.rtf (4.3 MB) (4.3 MB)

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 ziadost_jednorazova_davka_v_vHmN.pdf (569.7 kB) (569.7 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, rtf formát, súbor na stiahnutie:
 ziadosť_jednorazova_davka_v_vHmN.rtf (8.2 MB) (8.2 MB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla
 ziadost_o_vydanie_supis.cisla.pdf (251.2 kB) (251.2 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla, rtf formát, súbor na stiahnutie:
 ziadost_o_vydanie_supis.cisla.rtf (4.1 MB) (4.1 MB)

Oznamovacia povinnosť
 O Z N A M O V A C I A        P O V I N N O S Ť.pdf (58.5 kB) (58.5 kB)

Oddelenie výstavby a životného prostredia

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf (212 kB) (212 kB)

Žiadosť o určenie použitia trvalého / dočasného*) dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnej (účelovej) komunikácii
 urcenie_pouzitia_dopravneho_znacenia_a_dopravnych_zariadeni.pdf (431.8 kB) (431.8 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku miestnej / účelovej komunikácie
 povolenie_uzavierky_mk.pdf (484.3 kB) (484.3 kB)

Žiadosť o záväzné stanovisko k malému zdroju znečisťovania ovzdušia (MZZO)
 Ziadost_o_zavazne_stanovisko_malemu_zdr.znecist.ovzd..pdf (428.5 kB) (428.5 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť o stav. povolenie.PDF (198.2 kB) (198.2 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku
 Žiadosť o vydanie povelenia na rozkopávku.PDF (41.1 kB) (41.1 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.pdf (69.4 kB) (69.4 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlásenie stavebných úprav.pdf (31.1 kB) (31.1 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podávajú vlastníci, príp. nájomcovia alebo správcovia pozemkov, na ktorých dreviny rastú.
 Ziadost_o_vydanie_suhlasu_na_vyrub_dreviny.pdf (91.4 kB) (91.4 kB)

Podnet na výrub drevín
 Podnet na výrub drevín.pdf (47.4 kB) (47.4 kB)

Žiadosť o kúpu pozemku
 Žiadosť o kúpu pozemku.pdf (26.5 kB) (26.5 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf (66.7 kB) (66.7 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf (37.7 kB) (37.7 kB)

Ohlásenie udržiavacích prác
 Ohlasenie_udrziavacich_prac_podla_§_57_stavebneho_zakona.pdf (267.2 kB) (267.2 kB)

Oznámenie o výrube dreviny pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka
 Oznámenie o výrube (ohrozenie zdravia alebo života človeka).pdf (79.1 kB) (79.1 kB)

Podnet na opílenie drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Tlmače
 Žiadosť_o_opílenie_stromov.pdf (68.5 kB) (68.5 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 NÁVRH  NA  VYDANIE  ROZHODNUTIA  O UMIESTNENÍ  STAVBY.pdf (80.1 kB) (80.1 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 Tlačivo - žiadosť o povelenie zmeny v užívaní stavby.pdf (83.7 kB) (83.7 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu času predaja
 Ziadost o vydanie suhlasu casu predaja.pdf (68.7 kB) (68.7 kB)

Ekonomické oddelenie

Žiadosť o poskytnutie dotácie ( .pdf), súbor na stiahnutie:
 VZN8-2017-O dotáciách_Príloha1-1.pdf (209.6 kB) (209.6 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie ( doc.), súbor na stiahnutie:
 VZN8-2017-O dotáciách_Príloha1.docx (15.7 kB) (15.7 kB)

Zúčtovanie poskytnutej dotácie (.pdf). súbor na stiahnutie:
 VZN8-2017-O dotáciách_Príloha2.pdf (376.2 kB) (376.2 kB)

Zúčtovanie poskytnutej dotácie (.doc). súbor na stiahnutie:
 VZN8-2017-O dotáciách_Príloha2.docx (15.1 kB) (15.1 kB)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Tlmače
 Zmluva o poskytnuti financnej dotacie z rozpoctu Mesta Tlmace.pdf (421.7 kB) (421.7 kB)

Oddelenie daní a majetku

Žiadosť o odpustenie a úľavu za daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad a daň za psa, súbor na stiahnutie (pdf):
 ulava_dane.pdf (394.2 kB) (394.2 kB)

Žiadosť o odpustenie a úľavu za daň z nehnuteľnosti, komunálny odpad a daň za psa, súbor na stiahnutie (docx):
 ulava_dane.docx (44.6 kB) (44.6 kB)

Kancelária prvého kontaktu

Žiadosť o poskytnutie informácií
 Žiadosť o poskytnutie informácií.pdf (58.3 kB) (58.3 kB)English version
Úvodná stránka