Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Tlmače
 
 

Výrub stromov

Na základe vydania zákona č. 408/2011(účinnosť od 1. decembra 2011), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bola mestám a obciam  uložená povinnosť zverejniť na svoje internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.


 

Výrub stromov - správne konanie 2014

Výrub stromov dreviny - v zmysle § 47 ods. 4 písm. d) Z.z. č. 506/2013 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku

Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne rokovanie - výrub drevín rastúcich mimo lesa na pozemku parcela č. KN reg. C 5995/46 ,C 5995/96, 5995/126 a C 5995/143 v k.ú. Tlmače vo vlastníctve žiadateľa - Spoločnosť Open Invest s.r.o , Pribinova 6, Bratislava v zastúpení p.Petrom ŠabíkomEnglish version
Úvodná stránka