Kontakty

Kontaktné informácie

Mestský úrad Tlmače

Námestie odborárov 10

935 21 Tlmače

Primátor mesta – Miroslav Kupči

Prednosta mestského úradu – Mgr.Zuzana Kotrus Rákociová

Hlavný kontrolór – Ing. Štefan Jurák

Sekretariát primátora – Ing. Valéria Meľniková

Podateľňa – Andrea Arpášová

Ekonomické oddelenie – Eva Machová, Alena Horniačeková

Mzdová účtareň – Ing.Martina Jelínková

Oddelenie daní a poplatkov – Zuzana Mihálová

Vnútorná správa a evidencia obyvateľstva – Mgr. Zita Máčajová

Oddelenie výstavby – Ing. Jana Lűlei

Matrika, správa cintorínov a opatrovateľská služba – Erika Galbavá

Správca webovej stránky, aplikácie MUNIPOLIS

Oddelenie životného prostredia – Elena Liptáková

Oddelenie správy, evidencie a údržby majetku – Ing. Kristína Holíková, PhD.

Referát kultúry, športu a mládeže – Gustáv Jakubička

Správa športových zariadení – Gustáv Jakubička

Kamerový systém – Gustáv Jakubička

Referát civilnej ochrany – Gustáv Jakubička

Referát správy cintorínov a pohrebné služby mesta – Gustáv Jakubička

Komunitné centrum "pri šampusárni", Topoľová 1, Tlmače

 

Kontakty na organizácie mesta Tlmače

Služby mesta Tlmače
Mlynská 17, 935 21 Tlmače

Riaditeľ organizácie: Ing. Dušan Huszár
tel.: 0917 983 472
e-mail: 

Ekonómka – Ing. Martina Dobrovolná
tel.: 036/631 0421
e-mail: 

BYTREAL Tlmače s.r.o.
Kotlárska 2
Tlmače

Konateľ spoločnosti - Ingrid Jenesová
tel.: 036/634 0192
e-mail: 

Pracovníčky spoločnosti – Monika Struhárová, Mgr. Soňa Fuljer Hlavatá

Relax centrum – Dagmar Harmadyová

Mestské kultúrne stredisko
Nám. odborárov 5
935 21 Tlmače

Riaditeľka MsKS – Lucia Kúdeľová
tel.: 036/634 2054, 0918 498 208
e-mail: 

Pracovníčky MsKS – Adriana Kuklová, Lucia Brumlovská
tel.: 036/634 2054
e-mail:

Základná škola
Školská 9
935 21 Tlmače

Sekretariát ZŠ

Školská družina

  • tel.: 0910 900 642 

Školská jedáleň

Rodičovské združenie pri ZŠ Tlmače 


MŠ Lúčik
Námestie odborárov 9
93521 Tlmače

Riaditeľka MŠ Lúčik – Mgr.Eva Liptáková - Kozderová

Zástupkyňa – Ing. Oľga Čižmárová

Ekonómka – Alžbeta Benčaťová

Vedúca školskej jedálne – Martina Oravcová


MŠ, Nová ulica
Nová ul. 2
935 21 Tlmače

Riaditeľka MŠ Nová ul. – Ivana Kajanová

Ved.školskej jedálne – Monika Klementová


Základná umelecká škola
Školská 11
935 21 Tlmače

Riaditeľka ZUŠ – Mgr.Renata Godová
tel.: 036/634 1532
e-mail: