Etický kódex zamestnanca

Etický kódex zamestnanca zakotvuje a podporuje základné zásady a pravidlá správania sa zamestnancov mesta Tlmače a významné požiadavky na osobnosť, postoje a správanie sa zamestnanca Mestského úradu v Tlmačoch. Každý zamestnanec je povinný dodržiavať tento etický kódex a tak vytvárať základ budovania a udržovania dôvery verejnosti vo výkon verejnej samosprávy.

Celé znenie: Etický kódex zamestnanca Mesta Tlmače a zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tlmače (172.91 kB)