Mestské kultúrne stredisko Tlmače

Základné údaje

Logo MsKS TlmačeZriaďovateľ: MESTO TLMAČE, Nám. odborárov 10, 935 21; zastúpené primátorom mesta

Názov organizácie:

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
Sídlo: 935 21 Tlmače, Nám. odborárov č. 5
IČO: 060861

Forma hospodárenia: Príspevková organizácia s právnou subjektivitou

Dátum zriadenia: 1.januára 1991

Vymedzenie základných činností:

  • Vytváranie podmienok pre spoločenské a hodnotné tvorivé aktivity občanov
  • Uspokojovať a podnecovať kultúrne a spoločenské aktivity občanov

Označenie štatutárneho zástupcu: Riaditeľ  organizácie

Vecné a finančné vymedzenie majetku:

Organizácia je správcom časti vecného a finančného majetku Mesta Tlmače, ktorého výlučným vlastníkom je Mesto Tlmače

Kontakt

Adresa:    
Mestské kultúrne stredisko
Nám. odborárov 5
935 21 Tlmače

Tel.č.:  036/634 2054, +421 918 499 188

e-mail:  

WEB: www.mskstlmace.sk

Riaditeľka MsKS: Lucia Kúdelová

  Lucia Kúdelová  

Pracovníčky:

Stránkové hodiny

  • Pondelok 8:00 – 16:30
  • Utorok 8:00 – 15:30
  • Streda 8:00 – 16:30
  • Štvrtok nestránkový deň 
  • Piatok 8:00: – 16:30

Mestská knižnica

Adresa:
Mestská knižnica
Nám. odborárov 5
935 21   Tlmače

Tel.č.: 036/634 2054

E-mail:  

Otváracie hodiny

  • Pondelok 13:00 – 16:30
  • Streda     10:00 – 12:00 / 12:30 – 16:30
  • Piatok      13:00 – 16:30

 

plagát ZUŠplagát podporná diskusia

plagát 28.5.2024plagát Noc hviezdplagát TLmače fest