Pošta Tlmače

Slovenská pošta, a.s.

oznamuje, že s účinnosťou od 01.03.2021 bude na Pošte Tlmače 1 realizovaná zmena hodín pre verejnosť. 

Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce.

Hodiny pre verejnosť pred zmenou:

  • Pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 08:00 - 16:00 hod.
  • Streda: 08:00 - 17:00 hod.

Kontatky:

Pošta: Tlmače 1
Adresa: Školská č. 18, 935 21 Tlmače

Telefonický kontakt:
     Vedúca Pošty Tlmače: 036/634 20 09                                  
     Pracovníčky: 036/634 20 66