Automotoklub

Zloženie výboru

  • Predseda: Števan Lacko
  • Podpredseda: Ing. Viliam Zajko
  • Tajomník: Mária Lacková
  • Pokladník: Iveta Kúdelová
  • Členovia: Mgr. Miroslav Považan, Kvetoslav Lacko, Vladimír Kováč
  • Tlačový refernt: Mgr. Július Žúbor

 

Revízna komisia

Predseda: Július Bachan
Ing. Ján Bajnok
Ľubomír Kotora

Kontakt

Slovenský Zväz Technických Športov

ZO AUTOMOTOKLUB
Námestie SNP 2
935 21 Tlmače

     

Štefan Lacko
Potočná 11
935 21 Tlmače

 

  • Telefónne číslo: 036/634 15 93