Kolkársky klub

Základné informácie o klube

Názov: Športový Kolkársky Klub Tlmače

Založenie: MV SR: VVS/1-900/90-6073,   dňa 10.7.1992

Štatutár: predseda - Ing. Ladislav Šabík
                  manažér - Ing. Jaroslav Gálet
                  člen - Juraj Zajko

Banka: VÚB, č. účtu: 32035 - 152/0200, konšt. symbol: 0559

IČO: 3796650

POČET ČLENOV:   13

PRÍJMY:   -   dotácie (Mesto Tlmače)
                  -   členské (nevyberáme)
                  -   iné (sponzorské príspevky, medzistredisková súťaž SES, registrácia pre príjem 2%-nej dane)

VNÚTORNÁ ČINNOSŤ:   členské porady 2 x ročne, na ktorých sa určí činnosť klubu pre najbližšie obdobie, čerpanie finančných prostriedkov a potvrdí zodpovednosť jednotlivých členov za vnútornú činnosť klubu.

História a vznik

Začiatkom 60-tich rokov bola v Tlmačoch postavená dvojdráhová kolkáreň a vznikol oddiel kolkov pri TJ Spartak Tlmače. Postupne sa oddiel prepracoval až do II.celoštátnej ligy, ktorá sa hrala na Slovensku. 

V 70-tich rokoch v nej oddiel odohral niekoľko ročníkov. Po odchode staršej generácie oddiel prvýkrát zvíťazil v roku 1980 v krajských majstrovstvách a vybojoval si postup do kvalifikácie o účasť v I.lige. V súťažiach hrávali dve družstvá a oddiel mal dosť širokú a silnú základňu. 

V roku 1992 vznikol Športový Kolkársky Klub Tlmače (ďalej len ŠKK), ktorý je registrovaný ako samostatný subjekt na MV SR. Členská základňa sa postupne znížila a klub zostal s jedným družstvom v súťažiach. 

ŠKK niekoľkokrát zvíťazili v krajských súťažiach a vybojovali pre Tlmače II.slovenskú ligu, v ktorej hrajú aj v súčasnosti (viď www.kolky.sk ). 

Staručká kolkáreň, ktorá je v súčasnosti nevhodná pre stretnutia II.ligy, kde sa vyžaduje štvordráha, prešla niekoľkokrát rekonštrukciou. V roku 1972 bola postavená prístavba spoločenskej miestnosti. V rokoch 1974 a 1976 bola pri povodniach zatopená. V roku 1978 boli zakúpené a namontované automatické stavače kolkov a v roku 1989 bol položený na dráhy moderný saduritový povrch, ktorý nahradil asfalt. Od toho času kolkáreň chátra a trochu jej vzhľad obnovila čiastočná rekonštrukcia pred oborovými hrami energetikov v roku 2001.

Od 11/2008 je pozemok aj s budovou odkúpený od SES a.s. prostredníctvom právnickej kancelárie Holding & Realty a.s. Bratislava do rúk súkromných majiteľov, ktorí odvŕtaním a výmenou zámky, ako aj nainštalovaním výstražného zabezpečovacieho zariadenia zamedzili vstup do objektu. Napriek výzvam zástupcu ŠKK Tlmače, stále nemajú títo miestni podnikatelia záujem riešiť situáciu v prospech športu a dokonca neumožnili ani vyzdvihnutie si osobných vecí klubu i jeho členov.

Kontakt

Predseda klubu: Ing. Ladislav Šabík

Manažér klubu: Ing. Jaroslav Gálet,  0905 609 037