Tenisový klub

Predseda klubu:
Gustáv Jakubička

Výkonný výbor:
Jaroslav Lehotský
Tomáš Bíllik
Gustáv Jakubička

Kontakt:
tel.č. 0905 214 497

Adresa:
TKM Tlmače
Mládežnícka 159/1
935 21 Tlmače

Tenisový klub

Vznik klubu

Vznik klubu sa datuje k augustu 1989, kedy bola ukončená výstavba tenisového areálu v Tlmačoch. Prvé roky činnosti boli zamerané na výchovu mladých nádejí a postupné zväčšovanie členskej základne klubu. V súčasnosti je v Tlmačoch približne 50 aktívnych tenistov.

 

Úspechy klubu

Družstvo mužov "A" postúpilo v sezóne 2006 do najvyššej súťaže organizovanej STZ - EXTRA LIGY, následne na to získali 3. miesto v EXTRA LIGE družstvá mužov v r. 2008. Týmto dosiahol Tlmačský tenis najväčší úspech v histórií Tlmačského športu.

 

Areál klubu

Areál klubu pozostáva zo štyroch antukových dvorcov a jedného betónového kurtu. Okrem súťaží družstiev klub organizuje niekoľko turnajov jednotlivcov na klubovej a celoslovenskej úrovni. Pre sponzorov klub poskytuje priestory areálu na organizovanie športových akcií a propagáciu činností formou reklamných plôch a tak isto rezerváciu kurtov pre zamestnancov firiem.

Tenisový klub Tlmače