Harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva rok 2024

Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch schválilo na svojom 11. zasadnutí konanom dňa 14.12.2023 nasledovný harmonogram zasadnutí pre rok 2024:

  • 22.2.2024
  • 18.4.2024
  • 20.6.2024 - zasadnutie v dolnej časti mesta
  • 19.9.2024
  • 14.11.2024
  • 12.12.2024

Zasadnutia komisií pri Mestskom zastupiteľstve sa spravidla uskutočnia vždy v týždni pred zasadnutím zastupiteľstva.