Referát výstavby a stavebného poriadku

Referent: Ing. Jana Lűlei


Tlačivá

Tlačivá pre stavebné a kolaudačné účely

Žiadosť o povolenie zmeny užívania stavby

ziadost_o_povolenie_zmeny_uzivania_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 83,66 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,72 kB

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

navrh_na_vydanie_rozh.o_umiestneni_stavby
Typ súboru: O_UMIESTNENI_STAVBY dokument, Velkosť: 80,13 kB

Ohlásenie stavebných úprav

ohlasenie_stavebnych_uprav.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,14 kB

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

ziadost_o_zmenu_stavby_pred_jej_dokoncenim.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 66,74 kB

Ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie_drobnej_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,44 kB

Ohlásenie udržiavacích prác

Ohlasenie_udrziavacich_prac_podla_§_57_stavebneho_zakona.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,16 kB

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

ziadost_o_povolenie_odstranenia_stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 212,03 kB

Doprava

Povolenie uzávierky

povolenie_uzavierky_mk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,25 kB

Určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení

urcenie_pouzitia_dopravneho_znacenia_a_dopravnych_zariadeni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 431,77 kB

Povolenie pre prevádzky

Žiadosť o vydanie súhlasu času predaa

ziadost_o_vydanie_suhlasu_casu_predaja.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 68,7 kB