Referát životného prostredia

Referent: Elena Liptáková


Mestský úrad, Námestie odborárov 10, 935 21 Tlmače

OZNAMY:

1. Mesto Tlmače oznamuje občanom, že vývoz tuhého komunálneho odpadu od rodinných domov s platnosťou od 01.07.2023 prebieha vždy v pondelok.

2. Mesto Tlmače z dôvodu fungujúceho zberného miesta v areáli SMT p.o.

ZRUŠILO ZBER DO VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV tzv. JARNÉ /JESENNÉ UPRATOVANIE

Informácia k zberu odpadu na Zbernom dvore v Tlmačoch Typ: PDF dokument, Velkosť: 165.18 kB

3. Mesto Tlmače presunulo zber šatstva na Zberné miesto

Harmonogram zberu sperátov na 1. polrok 2024


ZMENA v zbere použitých olejov a tukov od 1.4.2024

plagát oleje 2024Detaily k zberu olejov v Tlmačoch Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.21 MB

ZMENA v zbere použitého šatstva, obuvi a textilu od 20.6.2024

kam so starým šatstvom_plagát

Miera vytriedenia odpadu v meste Tlmače za roky 2016-2023

oznámenie o vzniku odpadu za rok 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 138.01 kB

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 v mesteTlmače Typ: PDF dokument, Velkosť: 89.6 kB

Tlačivá

Oznámenie o výrube drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku

Oznámenie o výrube drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku v zmysle §47 ods. 6 zákona 543/2002 Z.z. , je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

Oznámenie o výrube drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku

oznamenie-o-vyrube-drevin-z-dovodu-bezprostredneho-ohrozenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,46 kB

Oznámenie o výrube drevín z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku

oznamenie-o-vyrube-drevin-z-dovodu-bezprostredneho-ohrozenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB

Podnet na opílenie a výrub drevín

Podnet na opílenie

podnet_na opilenie stromov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,56 kB

Podnet na opílenie

podnet_na opilenie stromov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28 kB

Podnet na výrub drevín

podnet_na _vyrub _drevin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,78 kB

Podnet na výrub drevín

podnet_na _vyrub _drevin.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28 kB

Žiadosť o výrub a opílenie drevín pre fyzickú osobu

Pri podaní žiadosti na výrub dreviny - fyzická osoba - sa platí správny poplatok vo výške 10 €

Informácie ohľadne výrubu drevín

vyrub_drevin_info.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 343,97 kB

Žiadosť o výrub dreviny - fyzická osoba

ziadost_výrub´_dreviny _fyzicka_osoba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 320,89 kB

Žiadosť o výrub dreviny - fyzická osoba

ziadost_výrub´_dreviny _fyzicka_osoba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46 kB

Žiadosť o výrub a opílenie drevín pre právnickú osobu

Pri podaní žiadosti na výrub dreviny - právnická osoba - sa platí správny poplatok vo výške: 100 €

Informácie ohľadne výrubu drevín

vyrub_drevin_info (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 343,97 kB

Žiadosť o výrub drevín - právnická osoba

ziadost_vyrub_dreviny_pravnická osoba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,96 kB

Žiadosť o výrub drevín - právnická osoba

ziadost_vyrub_dreviny_pravnická osoba.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 56,5 kB

Žiadosť o záväzné stanovisko k malému zdroju znečisťovania ovzdušia (MZZO)

K žiadosti je potrebné doložiť projektovú dokumentáciu malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o záväzné stanovisko k malému zdroju znečisťovania ovzdušia (MZZO)

ziadost_o_povolenie_stavby_MZZO .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 306,63 kB

Žiadosť o záväzné stanovisko k malému zdroju znečisťovania ovzdušia (MZZO)

ziadost_o_povolenie_stavby_MZZO .doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46,5 kB

Preberací protokol na 120 l nádoby na komunálny odpad

preberaci protokol_nádoby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 195,68 kB

Preberací protokol na 120 l nádoby na komunálny odpad

preberaci protokol_nádoby.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,05 kB

Zber použitých olejov a tukov

Zmena v zbere olejov a tukov od 1.4.2024

Zber použitých olejov_Tlmače.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,21 MB

Leták k zberu olejov tukov

použité oleje_CMT.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 331,69 kB

Prečo použitý kuchynský olej pomáha?

použité oleje_CMT.png
Typ súboru: PNG obrázok, Velkosť: 178,37 kB

Zber šatstva

Zber šatstva v meste Tlmače

2024_06_20_zber šatstva_pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,4 kB
Zobrazené 1-20 z 21