Povinné zverejňovanie do 30.11.2023

Cieľom Mesta Tlmače je efektívne a objektívne informovanie obyvateľov mesta o používaní verejných prostriedkov a nakladaní s majetkom mesta, čo je jedným z predpokladov transparentnosti a otvorenosti samosprávy mesta.