Primátor mesta

Miroslav Kupči

Kontakt

Adresa:
Mestský úrad Tlmače, Nám. odborárov 10, 935 21 Tlmače
Telefon: 
036/634 2021 (sekretariát primátora), 0915 215 694
Fax: 
036/634 2145
E-mail: 
primator@mestotlmace.skmiroslav.kupci@mestotlmace.sk

Miroslav Kupči

Životopis

Národnosť: slovenská
Stav: ženatý
Počet detí:2

Vzdelanie:

SOU poľnohospodárske Zlaté Moravce (stredoškolské s maturitou), študijný odbor elektrotechnik pre stroje a zariadenia

Zamestnanie:

1993 - 1996   Hydrostav Mochovce - elektromechanik pre stroje a zariadenia
1996 - 2003   SES Mont Tlmače - elektromechanik pre stroje a zariadenia
2003 - 2005   SZČO v odbore energetiky - tepelné spracovanie kovov
2005 - 2014   Elkotherm s.r.o. - konateľ firmy

2014- súčasnosť primátor

Kompetencie

Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta, volený obyvateľmi mesta na štyri roky. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a správnym orgánom v administratívnych vzťahoch.

Primátor zvoláva a vedie zasadnutia Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady (ak je zriadená), podpisuje ich uznesenia, vykonáva mestskú správu, zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám a rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené mestskému zastupiteľstvu.

Zopár slov o mne

Som primátorom mesta Tlmače už tretie volebné obdobie. Ak niekto tvrdí, že je na takúto funkciu absolútne pripravený, mýli sa. Tak ako sám život nám pripravuje zmeny, nástrahy, nečakané podnety, príležitosti, vzostupy aj pády, nie je tomu inak ani vo verejnom živote.
Bola to výzva, aj cesta, ktorou spolu kráčame už niekoľko rokov. Náročné aj príjemné chvíle pretínali toto obdobie. Áno boli a aj sú ťažké obdobia, kedy som osobne vnímal, že ich zvládam horšie. Niť týchto myšlienok však preťali podporné hlasy rodiny, priateľov, blízkych, no najmä vás, občanov. Kráčať po ulici so sklonenou hlavou som nikdy nemal vo zvyku. Uvedomoval som si bremeno zodpovednosti, riešenia aj tých najťažších úloh, ktoré nám štát nakladá na plecia a občan zároveň prirodzenou cestou žiada od svojej samosprávy. Chápem, že odďaľovať problémy, pozerať sa na ne s nadhľadom je síce z krátkodobého hľadiska ľahšie riešenie, no vždy nás dobehnú a ich výsledkom je iba hlbší dopad na „vrecká samosprávy a teda aj na vrecká občanov“. Aj po dvoch volebných obdobiach primátorovania mám stále chuť, energiu a záujem v našom meste meniť veci k lepšiemu. Tou energiou ste vy, občania nášho mesta, ktorí mi dodávate každý deň odhodlanie pre túto prácu, chuť zdolávať prekážky a na konci snaženia vidieť úspech v podobe dosiahnutých vecí.
Túto cestu si zaručene viem predstaviť vďaka vašej podpore a spolupráci a podpore tímu, s ktorým tieto hodnoty, ciele a vízie zdieľam a s ktorými viem, že každá debata, či riešenie problému bude konštruktívne, vedúce za každých okolností ku spoločnému konsenzu, za lepšie Tlmače.
Ja som takýto tím ľudí, poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj zamestnancov úradu, našiel. Veľmi si vážim, ich odhodlanie vstúpiť do komunálneho sveta. Som presvedčený, že každý jeden z nich je zárukou dobre spravovanej samosprávy a aj po tomto období si budeme môcť povedať, že sme spoločne toho pre Tlmače dokázali veľa.

Miroslav Kupči