Územný plán mesta

Tlmače-VPS_V2 A3

Tlmače-VPS_V2 A3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 563,05 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 12. 1. 2024

Záväzna časť_Variant1_Koncept ÚPN-M Tlmače

Záväzna časť_Variant1_Koncept ÚPN-M Tlmače.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 436,48 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 12. 1. 2024

Záväzna časť_Variant2_Koncept ÚPN-M Tlmače

Záväzna časť_Variant2_Koncept ÚPN-M Tlmače.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,61 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 12. 1. 2024
Zobrazené 21-23 z 23

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Tlmače”

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán mesta Tlmače” je možné predkladať najneskôr do 21 dní podľa § 12 ods. 2 zákona od zverejnenia oznámenia mestom Tlmače, na adresu:

Okresný úrad Levice – Odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová 4, 934 01 Levice

Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v §12 ods. 1 a 2 zákona o posudzovaní nemusí príslušný orgán prihliadať (podľa § 12 ods. 3).

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh územného plánu Mesta Tlmače sú zverejnené na webovom sídle ministerstva www.enviroporta.sk a na webovom sídle obstarávateľa – Mesta Tlmače  mesto/uzemny-plan-mesta/

Konzultácie v zmysle § 63 zákona o posudzovaní k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade v Leviciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie, tel. 0961 32 2064 v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Miroslav Kupči

Primátor mesta