Turistický oddiel

Základné informácie

Názov: Klub Slovenských Turistov Tlmače
Sídlo: Dlhá 42, 93521 Tlmače
Založený: MV SR: VVS/1-900/90-3175, dňa 11.12.1990
Štatutár: Ing. Igor Štuller
Účet: ČSOB, a.s. pobočka Levice, č.ú. 4008157481/7500
IČO: 37861689

Počet členov v roku 2005: 59
z toho v TOM: 15

Príjmy:                         

- dotácie Mesta Tlmače
- členské príspevky
- podiel zaplatenej dane 2%
- dary

 

Predseda oddielu: Ing. Igor Štuller
Tel.č.: 0915 716940
E-mail: ciki1954@gmail.com

Členovia si hradia členský príspevok, v  ktorom je zahrnutý poplatok za členskú známku a príspevok na činnosť oddielu. Dospelí na rok 15 €, mládež, študenti, dôchodcovia, nezamestnaní 5 € .

 

Financovanie činnosti oddielu je z príspevkov členov a dotácie mesta Tlmače. Pre financovanie činnosť mládeže využívame 2% z podielu zaplatenej dane z príjmov.
 

Členovia vlastnia preukaz KST s členskými známkami. Preukaz ich oprávňuje využívať zľavy vo vybraných zariadeniach KST.Okrem toho platný preukaz slúži ako doklad pre poistenie člena na turistických podujatiach cez poisťovňu UNION. Zoznam zariadení viď www.kst.sk 

Aktuálne informácie o činnosti sú umiestnené na nástenke na Námestí odborárov Tlmače neďaleko novinového stánku, prípadne si pozrite Facebook KST Tlmače .

Predseda oddielu: Ing. Igor Štuller
Telefónne číslo: 0915 716940
E-mail: ciki1954@gmail.com

História organizovanej turistiky v Tlmačoch je viazaná na postavenie fabriky a činnosť telovýchovnej jednoty Spartak Tlmače (ďalej len TJ). V rámci TJ začal fungoval od začiatku 60-tych rokov turistický oddiel. Členovia sa aktívne zúčastňovali na miestnych akciách, celoslovenských zrazoch a podujatiach. Vybudovali si lodenicu a robili splavy Hrona. Oddiel od svojho vzniku spolupracoval s turistickým oddielom Lokomotíva Levice. Po odčlení lyžiarskeho oddielu v 80-tych rokoch sa nanovo budovala základňa. Od roku 1992 začal aktívne fungovať Turistický Oddiel Mládeže (ďalej len TOM). Po roku 1989 a rozpade ČSZTV sa turistický oddiel zaregistroval ako samostatná právnická osoba. Okrem tradičných akcií členovia oddielu organizovali alebo sa podieľali na organizovaní miestnych, oblastných a krajských kôl súťaží „Preteky turistickej zdatnosti“ (PTZ), kde naši TOM-áci dosahovali dobré výsledky. V roku 2002 sme sa spolupodieľali na organizácii 49 ročníka celoslovenského turistického zrazu a 33 ročníka zrazu TOM na Margite a Ilone.

 

K tradičným akciám neodmysliteľne patrí Jozefovská túra, ktorou sa otvára „letná“ turistická sezóna. Ide o jednodňovú túru zvyčajne do Štiavnických vrchov. Trasu a program robia na Jozefa Jožkovia.

 

V posledných rokoch sa do kalendára dostala akcia Našou značkou na Priesil. Ide o údržbu turistického chodníka „modrej značky“ od železničnej stanice Tlmače po najvyšší vrch levického okresu Priesil v Štiavnických vrchoch.

 

Vrcholom turistických aktivít je TTT (Týždeň Tlmačských Turistov). Ide o tradičnú akciu na ktorej sa každoročne zúčastňuje cca 20-25 ľudí. Koná sa vždy na prelome letných mesiacov. Úctyhodná história týchto podujatí píše číslo 23 ročníkov. Jednotlivé TTT boli situované nielen do známych pohorí, ale i do turisticky neznámych končín našej krajiny. Tieto sa radia do skupiny najkrajšícjh. Veď kto by to povedal o regióne dolného Zemplína. Snaha o poznávanie menej atraktívnych kútov Slovenska, to je leitmotívom organizovania týchto akcii.

V posledných rokoch sa začala udomácňovať v turistickom živote nášho Klubu akási "nostalgia" za životom našich predkov. Tak sa dostávajú do programu akcie typu putovania po lazoch, kopaniciach či lazoch. Tu možno ešte zažiť pravú nefalšovanú atmosféru života ovplyvňovaného prírodou. Aj tohto roku 2019 tomu tak bude na Myjavských kopaniciach.

Neodmysliteľnou súčasťou našich aktivít je práca s deťmi. Sme radi a vďační za prístup pani riaditeľky ZŠ Mgr. Dudášikovej, ktorá sa podujala organizovať turistický život . Treba vysloviť poďakovanie pani učiteľke Pani Mgr. Nichtovej, ktorá doteraz venovala veľa času a námahy tejto ušľachtilej práci. V tejto súvislosti náš Klub pomáha pri organizácii denného tábora detí počas prázdnin

Pre fainšmekrov je určená akcia Skorušiná, Klenovský Vepor. Tu si prídu na svoje milovníci romantiky a hríbov. Veporské vrchy hýriace farbami jesene, bohatá nádielka hríbov a k tomu výtvory majstrov kuchárov robia túto akciu nezabudnuteľnou.

Dlhé roky KST organizuje v novembri akciu Kremnické vrchy-Hostinec. Je to čarovné miesto v blízkosti vrcholu Skalka. Idyla v turistickej chate bez elektriny v neskorej jeseni vytvára na pár dní pohodu, ktorú mestský človek len tak nezažije.

Záver roku býva spojený s výstupom na Inovec. Táto akcia „Záver roku na Inovci“ ukončuje našu turistickú sezónu.

 

Okrem tradičných akcií pre širšiu základňu sa konajú túry a prechody určené pre tvrdé jadro spojené s ubytovaním pod širákom.

 

Pre mládež sa okrem pretekov turistickej zdatnosti (ďalej len PTZ) organizuje v lete stanový tábor pod názvom Deň mladého turistu. Stanovačka v horách na okolí, súťaže a hry sú odmenou našim deťom a mládeži za ich celoročnú aktivitu. V zime je odmenou Mikuláš na Inovci. Víkend strávený na chate patrí pre deti k najobľúbenejším akciám