Výročná členská schôdza za rok 2018

Výročná členská schôdza za rok 2018