Refrerát miestnych daní a poplatkov

Referent: Zuzana Mihálová


Žiadosť o zníženie poplatku za tuhý komunálny odpad fyzických osôb, dane z nehnuteľností a dane za psa je možné požiadať len počas mesiaca JANUÁR príslušného roka!


Aktuálne VZN o daniach a poplatkoch v meste Tlmače:

04-2023_VZN o dani z nehnuteľností Typ: PDF dokument, Velkosť: 301.23 kB

05-2023_VZN o miestnych daniach Typ: PDF dokument, Velkosť: 472.66 kB

06-2023_VZN o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Typ: PDF dokument, Velkosť: 344.72 kB

 


Tlačivá

Žiadosť o zníženie poplatku za tuhý komunálny odpad fyzických osôb, dane z nehnuteľností a dane za psa Typ: DOCX dokument, Velkosť: 52.7 kB

Oznámenie o vzniku, zániku, zmene k poplatku za TKO a DSO Typ: DOCX dokument, Velkosť: 547.74 kB

Žiadosť o zníženie poplatku za tuhý komunálny odpad fyzických osôb, dane z nehnuteľností a dane za psa

Žiadosť o zníženie poplatku za tuhý komunálny odpad fyzických osôb, dane z nehnuteľností a dane za psa.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 52,7 kB

Oznámenie o vzniku, zániku, zmene k poplatku za TKO a DSO

OZNÁMENIE o vzniku, zániku, zmene k poplatku za TKO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 547,74 kB