Územný plán mesta

Koncept riešenia SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

Správa o hodnotení strategického dokumentu_Koncept ÚPN_M Tlmače.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 841,6 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 6. 6. 2024

Oznam občanom o prerokovaní Konceptu ÚP

Oznam občanom - prerokovanie Konceptu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,58 kB
Stiahnuté: 148×
Vložené: 12. 1. 2024

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Tlmače”

2024_06_06_Oznámenie o strategickom dokumente.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,21 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 6. 6. 2024

Správa záberu PP_Koncept ÚPN-M Tlmače

Správa záberu PP_Koncept ÚPN-M Tlmače.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 374,43 kB
Stiahnuté: 110×
Vložené: 12. 1. 2024

Sprievodná správa_Koncept ÚPN-M Tlmače

Sprievodná správa_Koncept ÚPN-M Tlmače.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 844,36 kB
Stiahnuté: 105×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-1_Širšie vzťahy 750X610

Tlmače-1_Širšie vzťahy 750X610.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,78 MB
Stiahnuté: 208×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-2_Komplexný výkres_V1 750x610

Tlmače-2_Komplexný výkres_V1 750x610.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1008,38 kB
Stiahnuté: 214×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-2_Komplexný výkres_V2 750x610

Tlmače-2_Komplexný výkres_V2 750x610.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 991,79 kB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-3_Dopravný výkres_V1 750x610

Tlmače-3_Dopravný výkres_V1 750x610.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 961,61 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-3_Dopravný výkres_V2 750x610

Tlmače-3_Dopravný výkres_V2 750x610.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 945,02 kB
Stiahnuté: 69×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-4_Vodné hospodárstvo_V1 750x610

Tlmače-4_Vodné hospodárstvo_V1 750x610.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 801,35 kB
Stiahnuté: 51×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-4_Vodné hospodárstvo_V2 750x610

Tlmače-4_Vodné hospodárstvo_V2 750x610.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 787,05 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-5_Energetika_V1 750x610

Tlmače-5_Energetika_V1 750x610.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 735,35 kB
Stiahnuté: 55×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-5_Energetika_V2 750x610

Tlmače-5_Energetika_V2 750x610.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 740,78 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-6_Ochrana prírody_V1 + V2 750x610

Tlmače-6_Ochrana prírody_V1 + V2 750x610.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 859,82 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-7_Záber PP_V1 750x610

Tlmače-7_Záber PP_V1 750x610.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 510,57 kB
Stiahnuté: 62×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-7_Záber PP_V2 750x610

Tlmače-7_Záber PP_V2 750x610.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 535,58 kB
Stiahnuté: 60×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-Regulačný výkres_V1 750x610

Tlmače-Regulačný výkres_V1 750x610.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 924,02 kB
Stiahnuté: 79×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-Regulačný výkres_V2 750x610

Tlmače-Regulačný výkres_V2 750x610.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 946,36 kB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 12. 1. 2024

Tlmače-VPS_V1 A3

Tlmače-VPS_V1 A3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 571,75 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 12. 1. 2024
Zobrazené 1-20 z 23

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán mesta Tlmače”

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán mesta Tlmače” je možné predkladať najneskôr do 21 dní podľa § 12 ods. 2 zákona od zverejnenia oznámenia mestom Tlmače, na adresu:

Okresný úrad Levice – Odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová 4, 934 01 Levice

Na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v §12 ods. 1 a 2 zákona o posudzovaní nemusí príslušný orgán prihliadať (podľa § 12 ods. 3).

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh územného plánu Mesta Tlmače sú zverejnené na webovom sídle ministerstva www.enviroporta.sk a na webovom sídle obstarávateľa – Mesta Tlmače  mesto/uzemny-plan-mesta/

Konzultácie v zmysle § 63 zákona o posudzovaní k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade v Leviciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie, tel. 0961 32 2064 v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Miroslav Kupči

Primátor mesta