Zdravotné služby

Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Králiková Katarína

Zdravotná sestra: Ľ. Nemčeková

Telefón: 036/634 2060

Adresa ambulancie: 

Zdravotné stredisk
Nám. odborárov č. 7
Tlmače - Lipník

 

Ordinačné hodiny
Pondelok 7,30 - 15,30 Ambulancia Tlmače-Lipník
Utorok 7,30 - 15,30  Ambulancia Tlmače-Lipník
Streda 7,30 - 12,00 Ambulancia Tlmače-Lipník
  13,00 - 15,30 Ambulancia Kozárovce
Štvrtok 7,30 - 15,30 Ambulancia Tlmače-Lipník
Piatok 7,30 - 15,30 Ambulancia Tlmače-Lipník

 

MUDr. Hatem Abu Murad

Zdravotná sestra: Veronika Moys

Kontakt: 0940 083 300

Adresa ambulancie: 

Zdravotné stredisko 1. poschodie
Námestie odborárov 7
Tlmače Lipník

Ordinačné hodiny
  Ordinančné hodiny v ambulancií Konzultácia s lekárom * Konzultácia so sestrou *
Pondelok  12:00 - 16:00 9:00 - 11:00 9:00 - 11:00
Utorok   9:00 - 11:00 9:00 - 11:00
Streda   9:00 - 11:00 9:00 - 11:00
Štvrtok 9:00 - 13:00    
Piatok   9:00 - 11:00 9:00 - 11:00

 

Prihlasovanie osobne, e-mailom už od 19.10.2022

• Pacienti všetkých zdravotných poisťovní sa môžu prihlásiť osobne
• v ambulancii od 25.10.2022 denne v čase od 9:00- 11:00 vypísaním Dohody
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
• na podateľni MsÚ už dnes vypísaním Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
• Pacienti všetkých zdravotných poisťovní môžu kontaktovať ambulanciu aj e-mailom na adrese: tlmaceambulanciavld@gmail.com

Gynekologická ambulancia

MUDr. Braun

Služby: Predchádzanie, vyhľadávanie a liečba ženských ochorení a starostlivosť o tehotné

Telefón - zdravotná sestra: 0948 093 334

Ordinačné hodiny
Pondelok 14,30 - 17,00
Streda 09,00 - 12,00
Štvrtok 14,30 - 17,00

Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Hajková Ľubica

Telefón: 036/634 2484

Adresa ambulancie: 
Zdravotné stredisko
Nám. odborárov č. 7
Tlmače - Lipník

Ordinačné hodiny
Pondelok 7,00 - 11,30  
Utorok 7,00 - 11,30  
Streda 7,00 - 11,30 poradňa: 11,30 - 13,30
Štvrtok 7,00 - 9,30 prevencia: 10,00 - 13,00
Piatok 7,00 - 11,30  

 

Mimo ordinačných hodín je možnosť telefonicky sa objednať na dohodnutú hodinu.

Poplatok je 50 €.

BabyHope

MUDr. Eva Hofferíková

Adresa ambulancie: 
Zdravotné stredisko
Nám. odborárov č. 7
Tlmače - Lipník

Ordinačné hodiny
Pondelok Tlmače 7:00 - 11,30  
Utorok Levice 7:00 - 14:30 odbed a dezinfekcia 11:30 - 12:30
Streda Tlmače 7:00 - 11:30  
Štvrtok Levice 7:00 - 14:30 odbed a dezinfekcia 11:30 - 12:30
Piatok Tlmače 7:00 - 11:30  

Bábätká pozvané do detskej poradne a deti na očkovanie uprednostňujeme.

Na vyšetrenie je potrebné prísť najneskôr 15 minút pred skončením ordinačných hodín, aby sme stihli Vaše dieťatko pokojne vyšetriť.

 

Fyziatricko - rehabilitačné centrum

MUDr. Štefan Jankovič 

odborný lekár pre FBLR

Adresa: 
Továrenská 210 (SES), 935 21 Tlmače 

Objednávanie: 
0903 362 072