Poslanci MsZ

Informácie

z  volieb do orgánov samosprávy obcí o zvolených poslancoch

do Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch pre roky 2022-2026,

konaných dňa 29.10.2022

Poradie

podľa počtu

hlasov

získaných vo

voľbách

Meno a priezvisko

Politická strana, politické hnutie alebo

koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo

nezávislý kandidát

Počet

získaných

platných

hlasov

1. volebný obvod

1

Július Žúbor, Mgr.

Slovenská národná strana

579

2

Veronika Árendášová, Mgr.

Kresťanskodemokratické hnutie

556

3

Bronislava Tomljenovičová, Ing.

Sloboda a solidarita

515

4

Ľubomír Káčer

Nezávislý kandidát

463

5

Martin Považan

ODS - Občianski demokrati Slovenska

457

6

Lenka Ševcová, Ing.

Nezávislý kandidát

441

7

Peter Éhn, Mgr.

Nezávislý kandidát

439

8

Rastislav Kubica, MUDr.

HLAS - sociálna demokracia

439

9

Marek Kotrus, Ing.

Kresťanskodemokratické hnutie

432

2. volebný obvod

1

Zdeněk Kupka

Nezávislý kandidát

146

2

Peter Havran

ODS - Občianski demokrati Slovenska

123

 

Informácie

z volieb do orgánov samosprávy obcí o zvolenom primátorovi

mesta Tlmače pre roky 2022-2026,

konaných dňa 29.10.2022

Meno a priezvisko

Politická strana, politické hnutie alebo

koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo

nezávislý kandidát

Počet získaných

platných

hlasov

Miroslav Kupči

Nezávislý kandidát

878