Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
mesto Tlmače
MestoTlmače

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

Územný plán mesta

Tlmače- mapa

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu mesta


Tlmače- mapa

 

 

 

 

 

 

 

mesto/uzemny-plan-mesta/

OZNAM
Mesto Tlmače ako obstarávateľ Územného plánu mesta Tlmače oznamuje
verejnosti, že v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
(stavebný zákon) sa
prerokovanie
Konceptu územného plánu
mesta Tlmače
uskutoční v čase od 15.01.2024 do 29.02.2024
Prerokovanie „Konceptu ÚPN mesta Tlmače“ s odborným výkladom
spracovateľa územnoplánovacej dokumentácie sa uskutoční v zasadačke
mestského úradu dňa:
25.01.2024 o 15.00hod
Koncept územného plánu mesta je uložený na mestskom úrade-referát
výstavby, Ing. Jana Lülei. Koncept územného plánu mesta je taktiež
zverejnený od 12.01.2024 na internetovej stránke meste
www.mestotlmace.sk a http://www.tlmace.uzemnyplan.sk
Záujemcovia môžu do predmetnej územnoplánovacej dokumentácie
nahliadnuť v priebehu 44 dní od začatia prerokovania a dať k nemu
najneskôr do 29.02.2024 svoje písomné návrhy a stanoviská.
Prípadné pripomienky a námety je potrebné doručiť písomne, najneskôr
do 29.02.2024 na Mestský úrad v Tlmačoch, alebo kópiu emailom na
adresu sekretariat@mestotlmace.sk.

Príďte nás navštíviť

mesto Tlmače