Nadrozmerný a drobný stavebný odpad

Nadrozmerný odpad 


obyvatelia môžu odviesť resp. odovzdať na likvidáciu na zberný dvor, alebo dohodnúť  odvoz nadrozmerného odpadu so Službami mesta Tlmače ako platenú službu (036/6310421 alebo na dusan.huszar@mestotlmace.sk).

Pondelok od 7,30 hod  – do 15,30 hod

Utorok    od 7,30 hod  – do 15,30 hod

Stredu    od 7,30 hod   – do 16,00 hod

Štvrtok   od 7,30 hod  – do 14,30 hod

Piatok     od 7,30 hod  – do 13,30 hod

Sobota    od 8,00 hod  -  do 14,00 hod

nadrozmerný odpad

Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý vzniká pri stavebných úpravách bytov (stavebná suť, panely, tehly, dlažba a pod.), jeho ukladanie do zberných nádob je zakázané. Drobný stavebný odpad, je možné odovzdať v areáli  Služby mesta Tlmače, p.o.,  Mlynská 17, 935 21 Tlmače . Informáciu ako nakladať s týmto odpadom získate na Mestskom úrade oddelenie životného prostredia. (Elena Liptáková , 036/631 03 57)