Prírodné pomery

Tlmače - MESTO PRI SLOVENSKEJ BRÁNE, PRÍRODNÉ POMERY

Mesto Tlmače z väčšej časti leží na ľavobrežnej nive Hrona, na juhozápadnom úpätí Štiavnických vrchov. Novšia časť mesta – Lipník vyrástla na pravom brehu Hrona na vyvýšenom teréne, ktorý sa zvažuje k rieke. Miesto, kde Hron vychádza z venca pohorí nazvali naši historici tzv.Porta Slovenica, t.j.Slovenská brána. Tento geomorfologický útvar vznikol eróznou činnosťou rieky Hron, ktorá prelomila nahromadené sopečné aglomeráty a oddelila od vlastných Štiavnických vrchov Kozmálovské vŕšky.

Celková výmera chotára je 464 ha. Nadmorská výška v katastri je v rozpätí od 173 – 275 m.n.m. Patrí do teplej klimatickej oblasti, s priemernou ročnou teplotou presahujúcou 9°C. Ročné úhrnné množstvo zrážok sa pohybuje okolo 600 mm. 

(spracoval: Mgr. Július Žúbor)