Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
mesto Tlmače
MestoTlmače

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

Pedologické pomery

Zloženie pôdy na území mesta je výsledkom rozpadu matičnej sopečnej horniny – andezity a tufy, a naviatím a náplavami pozdĺž rieky Hron. Celková výmera katastra je 464 ha. Poľnohospodárska pôda o rozlohe 230 ha v katastri mesta predstavuje až 49 % celkovej výmery katastra. Z toho je 202 ha ornej pôdy, na nej sa pestujú teplomilné plodiny ako kukurica, pšenica, jačmeň, cukrová repa, slnečnica, 3 ha viníc a 18 ha záhrad. V katastri sa nachádza 10 ha trvalých trávnych porastov, 12 ha lesných porastov a 48 ha predstavujú vodné plochy. Ostatná výmera je zastavaná plocha a ostatná plocha.

Na území katastra mesta sa nerastné suroviny neťažia. V minulosti na rozhraní tlmačského a kozárovského chotára v blízkosti rieky Hron sa ťažila tehliarska hlina, ktorú spracúvala miestna tehelňa. V súčasnosti na rozhraní tlmačského a rybnického chotára sa pokračuje v ťažbe lomového kameňa v rybníckom kameňolome.

Príďte nás navštíviť

mesto Tlmače