2008

PO-KU-S v roku 2008

Príchod nového roka 2008 spevácka skupina senioriek PO-KU-S z Tlmáč privítala spolu s oslavujúcimi Tlmačanmi na námestí pred MsKS na Lipníku piesňou Daj, Boh, šťastia tejto zemi a následne ďalšími piesňami v doprovode harmoniky.


Dňa 28. januára 2008 pri príležitosti piateho výročia založenia speváckej skupiny, PO-KU-S uviedol svoj retroprogram pod názvom Päť spomienok cez pieseň.

Dňa 28. marca 2008 v Tlmačoch, na jarnom stretnutí členov Jednoty dôchodcov Slovenska a ich hostí, spevácka skupina senioriek PO-KU-S bavila prítomných programom Jarné prelety a úlety.

Dňa 7. mája 2008 prispeli piesňami do programu spomienkových osláv 63. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.

Dňa 25. júna 2008 do programu na slávnosti pre jubilantov mesta Tlmače, pripravili hudobno-slovné pásmo Táto pieseň patrí Vám.

Dňa 31.augusta 2008 na TFS v Tlmačoch PO-KU-S účinkoval v Galaprograme Čary a bylinky.

Dňa 6.októbra 2008 zúčastnil sa prehliadky seniorských speváckych skupín okresu Levice.

Dňa 15.októbra 2008 vystupoval pre jubilantov mesta Tlmače (II. polrok).

Dňa 23.októbra 2008 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším PO-KU-S a jeho hostia pripravili trojgeneračný program Návraty a počas celovečernej zábavy ponúkali prítomným „pesničky z košíčka“.

Dňa 29.októbra 2008 účinkoval na regionálnom podujatí Festival ľudovej piesne.


Dňa 28.novembra 2008 vystúpením Kedysi pred rokmi prispel do programu Slávnostnej akadémie k 50. výročiu ZŠ Tlmače Lipník.

Dňa 14.decembra 2008 PO-KU-S zaspieval úvodné a záverečné piesne Benefičného koncertu.

Dňa 21. decembra 2008 vo vianočnom programe FS VATRA, ženy z PO-KU-Su v komponovanej scénke predviedli Zdobenie vianočného stola.

Dňa 29.decembra 2008 „Pri vianočnom stromčeku“ bol názov podujatia pre členov JDS v Tlmačoch, ktoré sa už tradične koná na záver kalendárneho roka. PO-KU-S pripravil vystúpenie v troch sériách – piesne vianočné, hviezdičkové a EURO pieseň.

Ďakujeme našim priaznivcom za celoročnú podporu a prajeme všetkým šťastný nový rok 2009.

PaedDr. Eva Zuzčáková

 
Zverejnené 10.3.2009
Dátum vloženia: 10. 3. 2009 8:01
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 8. 2023 10:14
Autor: Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová