Spevácka skupina senioriek PO-KU-S

Dňa 29. decembra 2003 na vianočnom posedení členov Jednoty dôchodcov Slovenska v Tlmačoch vznikol podnet na založenie speváckej skupiny. Prihlásilo sa 23 záujemcov. Prvé stretnutie pri pesničkách si dohovorili na 9. januára 2004. Prišlo naň iba osem žien. Po počiatočných rozpakoch si povedali: "Začneme!"

 

Pozbierali a spojili svoje skúsenosti, ktoré získali z účinkovania vo folklórnom súbore, spevokole alebo z vyučovania hudobnej výchovy a začali skúšať.

 

Prvé vystúpenie mali 21. januára 2004 a uviedli ho slovami: "Všetkým prítomným ponúkame pokus, do ktorého sme vložili po kúsku svojho srdca, aby pieseň aj Vaše srdcia potešila, myseľ osviežila, spomienky oživila. Spievajte s nami, spievajme spolu."

 

Slovné spojenie: POKUS - po kúsku srdca sa ujalo a zostalo ako bližšie pomenovanie speváckej skupiny senioriek z Tlmáč. Názov možno málo poetický, ale s nádychom humoru a recesie predznamenáva zameranie činnosti. Nie sú folklórnou skupinou. Repertoár majú žánrovo pestrý. Texty piesní umocnené melódiou nesú v sebe určitú informáciu a tematicky rovnako zamerané piesne spájajú do blokov. Sprievodné slovo vhodne korešponduje s informáciami, ktoré nesú v sebe piesne.

 

V júli 2005 požiadali o konzultácie na výber piesní a na hlasovú prípravu pána Mgr. Stanislava Titurusa. Jeho vedenie a akoreónový doprovod speváckej skupine prospel po hlasovej i výrazovej stránke.


(za obsah zodpovedá PaedDr. Eva Zuzčáková)


Ponuka skupiny

ponúkajú následovné bloky
NOTOTERAPIA liečba piesňou a podľa piesne
OKOLO SLOVENSKA pesničky ako cestičky, smiech ako liek
NA TLMAČSKOM MOSTE modifikovaný, jemne úsmevný, hudobno – slovný prierez históriou a prítomnosťou Tlmáč a Tlmačanov
KLEBETNICE prameň večne sviežich informácií
DEGUSTÁCIE voda, víno, strek, degustácie srdcom
ČAS PRIANÍ spomínanie podľa piesní na želanie (sviatky a jubileá)
„AKO NAČIN VÍNOKOŠTUVAŤ“ výsledky senzorickej degustácie vzorky vína žienky z PO-KU-Su podávajú – prezentujú ojedinelou stupnicou: ani nie od 100, ani nie od nuly, ale od srdca
U NÁS TAKÁ OBYČAJ zimné zvykoslovie
JARNÉ ÚLETY ako si vylepšiť náladu
AKO NAČIN PERIE ĽUFTUVAŤ folklór
AKO NAČIN ŠTVRŤKE POPREDAŤ folklór
ROK NÁŠHO ŽIVOTA  
MY A ČAS  
 
    

Zo samostatných dvadsaťminútových blokov je kombináciami možné pripraviť program rôznej dĺžky trvania.

(za obsah zodpovedá PaedDr. Eva Zuzčáková)