2012

Fašiangy 2012: Ako víno koštuvať

Ženská spevácka skupina PO-KU-S v roku 2012

Spevácka skupina s poetickým názvom - Po kúsku srdca – v skratke PO – KU – S je viac žánrové, kreatívne, adaptabilné zoskupenie šíriteľov dobrého slova a peknej piesne. Spevácku skupinu tvorí 9 členov, z toho je osem žien. Menovite: Holečková Paulína, Hlôšková Gabriela, Gatialová Magdaléna, Vnuková Anna, Oťázíková Marta, Slavkovová Mária, Schwarzová Anna pripravuje kostýmy a vizáž, Zuzčáková Eva má na starosti tvorbu programov a ich réžiu. Korepetície vedie a na akordeóne hrá Stanislav Titurus.
Rok 2012 je deviatym rokom ich pôsobenia v kultúrnom a spoločenskom živote Tlmáč. Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku reprezentovali Tlmače aj navonok na kultúrnych podujatiach, napríklad v Nitre, Lužiankach, v Červenom Hrádku, Rybníku, Santovke, alebo Počúvadle pri príležitosti Národného výstupu na Sitno.

V Tlmačoch prispeli do spomienkových slávností k výročiu úmrtia M. R. Štefánika. Slovenskými a ruskými piesňami dňa 8.mája uctili pamiatku padlých v 2. svetovej vojne. Pri Slovenskom dvojkríži na Festungu sa podieľali na slávnosti otvorenia Cyrilo–Metodského roka na počesť 1150 výročia príchodu Sv. Konštantína a Metoda na naše územie. Zapojili sa do spoločného projektu MS, MsKS a MŠ regiónu Tekovské koliesko 2012, kde sa vynikajúco podarilo prepojiť vystúpenia najmenších folkloristov s najstaršou generáciou, keďže tento rok je Európskym rokom aktívneho starnutia a spolu nažívania generácií. Vo folklórnom programe Z prameňov Tekova, participovali na scenári i vystúpeniach.

Spievali pri otvorení Denného centra na Lipníku, pre ženy Tlmáč k ich sviatku, pre seniorov, spolupracovníkov, jubilantov. Vystúpením „Rok nášho života“ podporili benefíciu v projekte Tlmačské Vianoce a spevoherným obrázkom „Už nastal ten čas“ prispeli do programu Pastorále 2012. Vždy s úsmevom, dobrým slovom a peknou piesňou spevácka skupina PO-KU-S po celý rok rozdávala vtip, radosť a pohodu. Absolvovala celkom 26 úspešných vystúpení.

Dňa 2. decembra 2012 speváckej skupine PO-KU-S bolo udelené verejné ocenenie, poďakovanie a výročná cena mesta Tlmače „ACTUS HOMINIS“ za úspešnú činnosť v oblasti kultúry a šírenia dobrého mena mesta Tlmače.

PaedDr. Eva Zuzčáková
Tlmače 31.12.2012

 

Zverejnené 4.1.2013

Dátum vloženia: 4. 1. 2013 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 8. 2023 10:12
Autor: Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová