2011

PO-KU-S v roku 2011


Ženská spevácka skupina PO-KU-S v roku 2011


Nový rok sme privítali na námestí v Tlmačoch a v sérii vystúpení sme pokračovali až 7. marca 2011 Fašiangami v réžii seniorov. Nasledovali jarné variácie počas troch dní (29. a 30. apríla a 1. mája 2011) návšteva žien zo Srbska, výstava tradičnej kultúry N Á V R A T Y a program pre večer D R U Ž B Y.

Dňa 8. mája 2011 sme s programom Tá ruža patrí vám vystúpili na Deň matiek v Santovke a prijali sme pozvanie na ich Deň obce 29. júla 2011, kde sme uviedli zvykoslovné pásmo Ž I E N K Y z Tlmáč.

Na ľudovú nôtu sme 24. júla 2011 spievali v Rybníku n/ Hronom a 21. septembra 2011 v Leviciach na prehliadke seniorských speváckych skupín.

Vo folklórnom štýle, mapujúc „obyčaje“ regiónu sme pokračovali aj vo vystúpení na Vinobraní v Rybníku n/ Hronom dňa 3. septembra 2011 a na Podzoborskom vinobraní v Nitre dňa 4. septembra 2011.

V súčinnosti troch súborov z Tlmáč sme účinkovali v galaprograme Dajže, Bože, Dobrý deň v dňoch 9. októbra a 20. novembra 2011. V októbri sme absolvovali ešte dve vystúpenia. 18. októbra 2011 pre klientov DD Santovka a pre jubilantov mesta Tlmače dňa 19. októbra 2011.

Dňa 12. novembra 2011 v dolnej časti mesta Tlmače sme uviedli pesničkovú kroniku o Tlmačoch a Tlmačanoch a 21. novembra 2011 na Katarínskom posedení sme rozobrali Jeseň v znamení magickej štvorky.

S programom Kalendárium sme vystupovali 10. decembra 2011 na podujatí Tlmačské Vianoce, 23. decembra v DD Santovka a 29. decembra na tradičnom stretnutí seniorov Tlmáč pri vianočnom stromčeku.

Piesňami sme prispeli do programu slávnostného odhalenia pamätníka M.R. Štefánika v Tlmačoch dňa 21. decembra 2011.

Teší nás počet vystúpení , priazeň a počet účastníkov, čo je pozitívna motivácia pre naše ďalšie ciele do budúcnosti.

PaedDr. Eva Zuzčáková

 
Zverejnené 9.1.2012
Dátum vloženia: 9. 1. 2012 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 8. 2023 10:13
Autor: Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová