2013

10.výročie skupiny PO-KU-S

PO-KU-S v roku 2013

Kde radosť pramení

bol názov galaprogramu, ktorý sa konal v mesiaci úcty k starším a pri príležitosti 10. výročia založenia speváckej skupiny  „Po kúsku srdca“ – skrátene PO-KU-S  z Tlmáč.
Svetlá reflektorov, sála Spoločenského domu v Tlmačoch na Lipníku  preplnená priaznivcami pekných ľudových piesní, hostia v originál čilejkárskych krojoch  - súbor Krivín z Rybníka pod vedením Emílie Krnčokovej a  ľudová hudba Javorinka z Kozároviec, ktorá pracuje pod taktovkou p. Šmatlíka,  pekná pieseň a umelecké vytvorili vynikajúcu atmosféru v druhé nedeľné októbrové popoludnie.


Už desať rokov sa so ženami z PO-KU-Su stretávame pri rôznych kultúrnych a spoločenských príležitostiach miestneho, regionálneho či celoštátneho charakteru. Vždy k jadru veci a s patričným šarmom sprostredkúvajú to, čo k danej príležitosti pieseň ponúka. Nad skratkou PO-KU-S sa mnohí pozastavili, navrhovali aj zmenu názvu, ale žienky sa držali svojho: Celý život je rad pokusov s vopred nepoznaným tajomstvom výsledku.


Návštevníkov galaprogramu vítali v sále SD rezké tóny ľudovej hudby Javorinka z Kozároviec. Prišiel čas začiatku a  na javisko prichádzajú za tónov piesne Cez Tlmače tečie vodička ..  členky PO-KU-Su, ktoré sa rad radom predstavili výstižným veršom: Holečková Paulína, Hlôšková Gabriela, Gatialová Magdaléna, Vnuková Anna, Oťázíková Marta, Slavkovová Mária, Schwarzová Anna, ktorá skupine pripravuje kostýmy a vizáž, Zuzčáková Eva má na starosti tvorbu programov a ich réžiu. Korepetície vedie a na akordeóne hrá Stanislav Titurus.


V prvom vstupe  s názvom PIESEŇ – Projekt bez hraníc  sa predstavili s blokom NOTOTERAPIA - Liečba piesňou a podľa piesne. Spievajú radi, spievajú zo srdca. Vybranú tému spracujú osobitým štýlom, slovom navodzujú a rozohrávajú situáciu, v ktorej následne pokračuje pieseň a pieseň je zas novým východiskom na rozvíjanie zámeru vystúpenia. V tomto štýle je postavená väčšia časť ich vystúpení.
V druhom vstupe sa PO-KU-S predviedol s ukážkou VÍNO z bloku DEGUSTÁCIE SRDCOM spracovanom ako triptych  VÍNO, VODA, STREK  s nádychom poetiky,  s humorom a láskavým pochopením pre slabosti ľudskej  povahy. Z histórie ich činnosti je treba povedať, že  vo štvrtom roku pôsobenia mala spevácka skupina za sebou už rad pozvaní a vystúpení, v ktorých mapujú sviatky a činnosti typické pre jednotlivé ročné obdobia a tradičnú úlohu ženy v nich. Po pozvaní od Hanky Urbanovej z Vatry na účinkovanie v galaprograme v rámci Tekovských folklórnych slávností v Tlmačoch v roku 2008 a 2010 nastalo v repertoári PO-KU-Su tematické obohatenie účinkovaním v oblasti  folklóru. Ich doménou je tzv. situačný folklór. Takýto štýl si vyžaduje znalosť zvykov, typického ľudového prejavu, dialektu, charakteru čilejkárskej nátury. Folklór v ich podaní to nie je hra na mladosť, ale stotožnenie sa s časom, zmysel pre humor a spievanie pre radosť.


Ďalšia ukážka v galaprograme  U NÁS TAKÁ OBYČAJ a ZAHRAJTE MI MUZIKANTI  odznela v ľudovom štýle, samozrejme aj s adekvátnym oblečením.
Spevácka skupina PO-KU-S má svoju kroniku, dokumentáciu a archiváciu programov. Každoročnú chronológiu  svojich vystúpení spevácka skupina uverejňuje na webovej stránke mesta Tlmače, ktorej súčasťou je aj fotogaléria. Pripravili putovanie pesničkami okolo Slovenska a batôžtek  s pesničkami rozbalili u svojich priateľov v Dudinciach, Santovke, Machulinciach, Žarnovici, Červenom Hrádku, Nitre, Lužiankach, ba aj vo Vojvodine v Srbsku a na pôde Európskeho parlamentu v Bruseli.


Použitím spojenia poézie a piesne PO-KU-S vytvoril niekoľko lyrických programov na tému lásky, krásy a plynutia času v paralele života a ročných období. V záverečnom bloku programu divákom venovali Lupienky lásky z PAMÄTNÍČKA STAREJ MAMY. S vďačným publikom sa rozlúčili piesňou Tam kde sú Tlmače. A to už na javisko prichádzajú hostia ľudová hudba Javorinka, spevácka skupina Krivín a gratulanti – primátor mesta Ing. Július Bizoň, predsedníčka Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS ) v Leviciach  Elena Kolmanová, ktorá súboru odovzdala Ďakovný list za túto organizáciu, p. Lauková, predsedníčka Miestnej organizácie  JDS Tlmače, Hanka Urbanová za FS Vatra a Július Žúbor, predseda Miestneho odboru  Matice slovenskej v Tlmačoch,  ktorý speváckej skupine odovzdal Pamätný list MO MS Tlmače  pri príležitosti 10. výročia vzniku speváckej skupiny za šírenie kultúrnych hodnôt, spevu  a hudobného života v Tlmačoch.
Úprimné gratulácie, prejavy uznania a ocenenia a dlhotrvajúci záverečný potlesk  si PO-KU-S právom zaslúžil. Počas svojej desaťročnej existencie za skupina hrdo zaradila k tlmačským „robotníkom“ kultúry, ktorí prispeli a udržiavajú vynikajúce meno a úroveň miestnej tlmačskej kultúry ďaleko za hranicami mesta. Prajeme im do budúcna veľa  zdravia a entuziazmu a tešíme sa na ich ďalšie programy, nabité pozitívnou energiou a ľudským, láskavým slovom.

Tlmače 13. októbra 2013                                                             Mgr. Július Žúbor
                                                                                              predseda MO MS Tlmače

Dátum vloženia: 16. 10. 2013 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 8. 2023 10:11
Autor: Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová