Očakávané výsledky cvičenia

- spevnenie postavy,
- lepšia psychická pohoda,
- zdravší organizmus,
- dobrá kondícia.

(za obsah zodpovedá: Eva Kováčová)