Odbor RTVŠ

História vzniku

Základná telesná výchova SPARTAK (ďalej len TJ SPARTAKTlmače vznikla na podnet pracovníčok učtárni v SES Tlmače, v marci 1967. Cvičenia sa na požiadanie ujali učiteľky ZŠ v Tlmačoch na Lipníku: p. Oľga Furárová a p. Zdena Brestenská. Keďže v Tlmačoch na Lipníku telocvičňa nebola dobudovaná, 2 x týždenne členky vozil autobus TJ SPARTAK Tlmače do Rybníka, kde im škola ochotne požičiala telocvičňu.
      

Kvôli časovej náročnosti bola činnosť týchto cvičiteliek prerušená.
      

V roku 1968 bola do užívania odovzdaná telocvičňa na Lipníku v Tlmačoch, vďaka ktorej začala telovýchovná činnosť fungovať. Vyškolené cvičiteľky, ktoré sa zúčastňovali na odborných seminároch, cvičili s členkami ZTV 2 x do týždňa.
      

Názov ZTV (Základná telesná výchova) bol neskôr zmenený na RTV (Rekreačná telesná výchova) a súčasne RTVŠ (Rekreačná telesná výchova a šport).
 

Cvičiteľky, ktoré vykonávali túto činnosť boli:  Eva Bošányová
                                                                               Milada Čavojcová
                                                                               Eva Kováčová
                                                                               Andrea Lochmanová

                                                                                     

        (za obsah zodpovedá: Eva Kováčová)

Kontakt

Odbor RTVŠ Tlmače
Eva Kováčová
Dlhá 18/5
935 21   Tlmače - Lipník

  • telefonický kontakt:   0908 194 977

 

Odbor RTVŠ (Rekreačná telesná výchova a šport) je usmerňovaný Slovenským Zväzom RTVŠ so sídlom v Bratislave.

SLOV. ZVÄZ RTVŠ
Mgr. Ján Reháček
Junácka 6
832 80 Bratislava

 

                                                                      (za obsah zodpovedá: Eva Kováčová)