Detský divadelný súbor Hľadáčik

Detský divadelný súbor Hľadáčik vnikol v roku 2005 po niekoľko ročnej prestávke detského divadla a v súčasnosti pracuje pod Mestským kultúrnym strediskom. Jeho činnosť oprášila učiteľka základnej školy PaedDr. Monika Kotorová. Pod jej vedením v roku 2007 deti naštudovali ucelené rozprávkové predstavenie „Zakliata Ela“, v roku 2008 „Príbeh z Rybníka“, s ktorým postúpili aj na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti do Šale. Po odchode p. učiteľky Kotorovej na materskú dovolenku, prebral vedenie súboru Roman Mihálka a v roku 2009 s deťmi naštudoval hru „Snehulienka a mafiáni“.

30.11.2010