Divadelný súbor HĽADANIE v SND

HĽADANIE v Slovenskom národnom divadle

Divadelný súbor HĽADANIE v SND

Ak sa človek snaží robiť niečo od srdca, určite sa mu radosť z dobre vykonanej práce raz znásobí. Tento rok bol pre ochotnícky divadelný súbor Hľadanie Tlmače skutočne plodný, aj napriek tomu, že nenaskúšal žiadnu novú divadelnú hru. Pri oceňovaní a odporúčaní najlepších amatérskych divadelníkov každoročnej sezóny je to však úplne bežné. S hrou, ktorá sa naštuduje jeden rok sa súbory reprezentujú doma i v zahraničí po celý budúci rok, až kým nie sú nominované ďalšie divadelné súbory.


Nominácia do Macedónska

Potom, ako hra Orchester Titanic zvíťazila na Divadelných dňoch pod Slovenskou bránou 2008 a po víťaznom účinkovaní aj na II. ročníku Tlmačského činohrania v tom istom roku sa jej členovia ocitajú na stále väčších a väčších divadelných doskách.
DS Hľadanie sa už v máji tohto roku vďaka nominácií medzinárodnej organizácie pre neprofesionálne divadlo AITA/IATA dostal na medzinárodný festival Faces without masks 2009 do Macedónska.
Hodnotila ich medzinárodná porota a medzi inými aj známa macedónska herečka, ktorá sa pohybuje medzi rebríčkom TOP 10 najznámejších macedónskych hercov. Priznala, že sama hrala hru od tohto dramatika (Christa Bojčeva), dokonca, že ho osobne pozná a text spomínanej hry definovala ako komplikovaný text komplikovaného autora. Pred hercami zo Slovenska a ich stvárnením hry Orchester Titanic „skláňa pomyselný klobúk dole z hlavy“.
Prítomnosť v Macedónsku priniesla Hľadaniu ďalšiu šancu, teda ponuku, ktorá sa neodmieta.


S hrou od Bulhara priamo do Bulharska

Na medzinárodnom festivale v Macedónsku si Slovákov všimli aj Bulhari. Pozvali teda Tlmačanov do svojej krajiny na ich medzinárodný festival, keďže naštudovali hru Christa Bojčeva, žijúceho bulharského dramatika. Ten dokonca prisľúbil, že sa na predstavenie príde pozrieť, avšak z dôvodu pracovného vyťaženia sa mu to nepodarilo.
Augustový festival Priests of the Muses nebol prioritne divadelný, ale skôr multiumelecký. Slovenskí herci mali úžasný zážitok, pretože do prímorského štátu si mohli priviesť aj členov svojej rodiny. A samozrejme, bola to pre nich pocta, že mohli pozitívne reprezentovať Slovensko v zahraničí.
Bulhari boli tiež hrdí, až natoľko, že so súborom natočili rozhovor do bulharského národného rozhlasu. Ešte snáď treba pripomenúť, že predstavenie sa odohrávalo vonku na pódiu. Takže nová skúsenosť – v open air priestore.


Pocta z domoviny

Pomaly sa znovu objavenou tradíciou stáva, že najúspešnejšie ochotnícke súbory, ktoré skončili na najvyšších pozíciách divadelnej sezóny, dostanú privilégium zahrať si na doskách Slovenského národného divadla (SND). Celé slovenské divadelníctvo vzniklo na základoch ochotníckeho divadla, a preto týmto gestom vyjadrujú profesionáli podporu i spomenutie si.
Divadelná sezóna v Bratislave sa začína práve predstavením ochotníckeho súboru. Tento rok 8. septembra otvorila spomínanú sezónu hra Orchester Titanic, podaná tlmačskými hercami a režírovaná Alenou Senešiovou, ktorú mnohí poznajú ako riaditeľku MsKS Tlmače. Riaditeľ SND, Štefan Bučko sa vyjadril, že je rád príchodu Hľadania do novej budovy SND a ďalej pokračoval: „Tam, kde žijú tradície, je i myšlienka. Celé predstavenie, ktoré som práve videl, je na zamyslenie. Človek myšlienky, nad ktorými premýšľa, môže i nemusí prijať.“ Citujúc istého francúzskeho mysliteľa uviedol, ako naňho pôsobilo hra: „Človek nemôže len pochybovať, ale aj pochybovať o pochybovaní.“


Prekvapivé stretnutia

Tých pôct sa Tlmačanom v Bratislave ešte niekoľko ušlo. Samotní herci ani netušili, kto sedí v hľadisku a kto im príde zablahoželať v rámci malého posedenia, na ktoré ich po predstavení pozval sám riaditeľ Činohry. Okrem gratulácie Štefana Bučka, ktorý zdôraznil, že je dôležité, ak si aj ochotníci môžu okúsiť profesionálne divadlo a že sa skláňa pred ich túžbou hrať, sa recepcie zúčastnil aj zástupca primátora Tlmáč Július Žúbor a prednosta MsÚ Jozef Vidan.
Najprekvapivejšie a najemocionálnejšie však bolo vidieť a vypočuť si reakcie významných slovenských hercov: Božidary Turzonovovej, Leopolda Haverla a Márie Breinerovej, ktorí hodnotili predstavenie vysoko pozitívne. Dokonca Božidara Turzonovová prejavila živý záujem o tlmačské divadelné dianie a prisľúbila, že na budúci rok príde aj so svojím manželom hercom Jozefom Adamovičom na jeden z tlmačských divadelných festivalov.

Tlmačania sú hrdí

Hra, ktorá udivuje a núti zároveň zamýšľať sa, obohatila všetkých divákov o množstvo zamyslenia hodných ideí. Spomeňme aspoň niektoré: „Sen nie je život, napriek tomu, že život je sen,“ alebo „Každý v sebe nosí celého ducha sveta“. Nezabudnuteľným sa určite stane tá časť divadelného predstavenia, keď sú herci (Martin Kabát, Jozef Krčmár, Alena Senešiová a Ladislav Hlaváčik) nastúpení ako členovia speváckeho telesa, dirigovaného iluzionistom Harrym (Jurajom Hruškom) za rezonujúcich tónov Beethovenovej 9. symfónie – inak známej európskej hymny.
Podporiť domácich prišli aj ľudia z blízkeho okolia až dvoma (takmer plnými) autobusmi. Celková kapacita divadelného Štúdia bola zaplnená. Na predstavenie sa do SND prišlo pozrieť 149 divákov, ktorí odchádzali plní dojmov a nezabudnuteľných zážitkov. Je chvályhodné, že aj tieto predstavenia sa stretávajú so záujmom a že vždy je vypredané.
Tých zážitkov však najviac mali naši umelci z 15-ročného divadelného súboru Hľadanie – tlmačskí neprofesionálni herci, ktorí dosiahli profesionálnu úroveň. Gratulujeme!

PaedDr. MONIKA KOTOROVÁ


Zverejnené 28.9.2009
Dátum vloženia: 28. 9. 2009 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 8. 2023 10:01
Autor: Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová