2009

"Hviezdoslavov Kubín 2009"

P r o t o k o l
z obvodného kola - Tlmače „Hviezdoslavov Kubín 2009“,

konaného dňa 20. apríla 2009 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Tlmačoch

I. K A T E G Ó R I A - P O É Z I A

1.miesto
Laura Lacková
Zora Žatková: O zatúlanom psíkovi
ZŠ Rybník

2. miesto
Július Herc
Milan Rúfus: Čert slúži
ZŠ Starý Tekov

3. miesto
Gabriela Kováčiková
Milan Rúfus: Medveď a komár
ZŠ Tlmače

I. K A T E G Ó R I A – P R Ó Z A

1. miesto
Sandra Solčianska
Božena Mačingová: Danuška
ZŠ Tlmače

2. miesto
Nikoleta Kopčeková
Nikolaj Nosov: Nevedkove dobrodružstvá
ZŠ Veľké Kozmálovce

3. miesto
Eva Horňáčeková
Gabriela Futová: Zmätené dvojičky zo slepej uličky
ZŠ Rybník

II. K A T E G Ó R I A - P O É Z I A


1. miesto
Tímea Ďurovská
Milan Rúfus: Zmúdrenie Janka Hraška
ZŠ Tlmače

2. miesto
Anna Kováčová
Milan Rúfus: Vlkove čižmy
ZŠ Hr. Kľačany

3. miesto
Ján Medveď
Samo Chalupka: Valibuk
ZŠ Starý Tekov

II. K A T E G Ó R I A – P R Ó Z A

1. miesto
Katarína Kupčová
Mária Ďuríčková: Majka Tárajka
ZŠ Hr. Kľačany

2. miesto
Jana Kleinová
L.C. Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu
ZŠ Rybník

3. miesto
Pavol Béreš
Mikuláš Kováč: Viktorko
ZŠ Starý Tekov

 

III. K A T E G Ó R I A - P O É Z I A

1. miesto
*

2. miesto
Monika Kováčová
Ján Botto: Pieseň Jánošíkova
ZŠ Hr. Kľačany

3. miesto
Nina Jašeková
Adela Gajdošová-Perinová: Mama
ZŠ Tlmače


III. K A T E G Ó R I A – P R Ó Z A

1. miesto
*

2. miesto
Mária Havranová
Astrid Lindgrenová: Pipi stroskotankyňa
ZŠ Čajkov

3. miesto
Elena Poláčiková
Anne- Marie Pol: Tancuj, Nina vychádzajúca hiezda
ZŠ Kozárovce

 
Zverejnené 22.3.2011
Dátum vloženia: 22. 3. 2011 7:59
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 8. 2023 10:37
Autor: Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová