Jozef Melicher

Dňa 9. januára 2008 nás navždy opustil doc. PhDr. Jozef Melicher  spisovateľ, etnológ, literárny historik, publicista, vysokoškolský pedagóg a dobrý priateľ.

 

Česť jeho pamiatke!