Atletický klub v roku 2015

Atletický klub, čo mu priniesol rok 2015

Pri bilancovaní odchádzajúceho roku 2015, by bolo hádam najdôležitejšie spomenúť a pristaviť sa pri Tlmačskom polmaratóne.

 

Počas 32 rokov športové podujatie, ktoré začínalo pod názvom „Kirovova dvadsiatka“, prešlo niekoľkými zmenami. Zmenami v názve i zmenami v dĺžke

trate, tiež zmenami v termíne konania, ktoré boli vyvolané rôznymi okolnosťami.

Zdá sa však, že po troch desaťročiach skúšania a hľadania dostalo toto podujatie

pevný rámec.

Termín konania už býva stabilne v prvú májovú sobotu.

Dĺžka trate sa ustálila na vzdialenosti presnej polovice maratónu, t.j. 21 096 m.

Trať bola úradne zmeraná pracovníkom Slovenského atletického zväzu a dostala

oficiálny CERTIFIKÁT.

Rovnako bola zmeraná a vytýčená trať na 10 km, ktorú v rámci podujatia absolvujú bežci, ktorí si na celý polmaratón ešte netrúfajú.

Riaditeľom podujatia je primátor mesta Tlmače a celá organizácia je pod dohľadom  MsKS a AK mesta Tlmače.

Hlavným reklamným partnerom je fy ASHARIA.

Generálnym partnerom sú Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny ENEL.

32. ročníka Tlmačského polmaratónu sa v sobotu 2. mája zúčastnilo  77 bežcov, z toho 20 žien a 10 km trať absolvovalo 26 bežcov, z toho 8 žien, čo sú veľmi potešiteľné čísla.

Len pre zaujímavosť :

Po prvýkrát sa pokusne zaviedlo elektronické  meranie času , v cieli stála i časomiera. Zatiaľ bola aj prezentácia,  meranie času a s tým súvisiacimi činnosťami robená aj paralelne podľa  starého systému, ktorý po dlhé roky zabezpečovala k úplnej spokojnosti firma Milsoft z Tlmáč. No ako všade a vo všetkom vývoj ide nezadržateľne ďalej a tak je zrejmé, že v budúcnosti už celá registrácia i meranie času bude zabezpečovaná špecializovanou firmou elektronicky.

Polmaratónsku trať absolvovalo 17 bežcov / z toho 4 ženy/  z Tlmáč a 10 km trať 6 bežcov / z toho 4 ženy/ z Tlmáč.

Na polmaratónskej trati sa najlepším bežcom z Tlmáč stal Milan Švec, bežkyňou Mirka Moravčíková, na 10 km trati  Katarína Bátovská /ktorá bola zároveň aj víťazkou v kategórii žien/,  u mužov to bol Miroslav Straňovský, ktorý sa medzi mužmi umiestnil na druhom mieste.

Všetkých 32 ročníkov má odbehnutých Eva Seidlová z Tlmáč.

Celého podujatia sa zúčastnilo niekoľko manželských, súrodeneckých, či iných „rodinných“ párov

 

Bezprostredne po vyhlásení výsledkov,  dekorovaní víťazov a tombole, prijal primátor mesta p. Miroslav Kupči na MÚ bežcov z Tlmáč, kde sa im poďakoval za reprezentáciu mesta.

V detských bežeckých kategóriách sa zúčastnilo i napriek raňajšiemu dažďu takmer 100 detičiek predškolského a školského veku.

Samozrejme, tlmačskí bežci za v tomto roku zúčastnili mnohých bežeckých podujatí, doma i v zahraničí, jednotlivo, či po skupinách..

Takmer  100 % účasť bola na ČSOB maratóne a polmaratóne v Bratislave, Rajeckom maratóne a polmaratóne..., no a samozrejme  MMM Košice.

Každý jeden z bežcov dosiahol v tomto roku nejeden úspech, pre nedostatok miesta sa nemôžme tomu venovať, i keď by si to veľmi zaslúžili