Ponúkané služby a ceníky

Prenájom Kolkárne – dráhy a miestnosť

Ponúkané služby sa od r.2008 z objektívnych príčin neponúkajú.

Nahlasovanie : Ing.Jaroslav GÁLET,  tel. č.:  036 638 2226, 0905 609 037

Dráhy :               - externí ........... 100,- Sk / hod. 1 dráha
                           - domáci ...........   20,- Sk / človek ( medzistredisková )

Nutné zaistenie dozoru z hráčov Športový Kolkársky Klub Tlmače (ďalej len ŠKK). Vstup na dráhy len v športovom výstroji!


Miestnosť: 200,- Sk za cca 3 hod. (dohoda s dozorom)
 

Pre miestnosť je nutné zaistenie dozoru z hráčov ŠKK Tlmače len v prípade, že ten zaisťuje po ukončení upratanie priestorov – potom mu prináleží 60% finančnej odmeny za miestnosť. Pravidlom však je, že nájomca odovzdá po akcii priestory v stave, v akom ich prevzal.


                                                                                                Spracoval „Výbor ŠKK“