Administratívne zloženie obce

Tlmače patrili od svojho vzniku až do konca roka 1922 do Tekovskej /Boršskej/ župy a k Slúžnovskému úradu v Leviciach. Po zrušení historických uhorských žúp patrili od roku l923 do roku 1928 ako obec Levického okresu do XVIII. – Zvolenskej župy. Za Slovenského štátu patrili Tlmače do Pohronskej župy.

V rokoch 1929 – 1938 podliehali Okresnému úradu (OÚ) v Leviciach. Po viedenskej arbitráži patrili k OÚ v Pukanci (kam sa presťahovalo dočasne sídlo okresu z Levíc). Potom boli Tlmače pripojené k OÚ v Zlatých Moravciach. Od oslobodenia znovu patria do Levického okresu, ktorý v roku 1949 začlenili do Nitrianskeho kraja.

V súlade so zákonom SNR č. 13/1970 Zb. o územnom členení SSR rozhodlo plénum ONV v Leviciach dňa 27. septembra 1985 o zlúčení obcí Tlmače – Veľké Kozmálovce a Malé Kozmálovce v jednu politickú obec – Tlmače.

S účinnosťou od 1.januára 1986 boli Tlmače vyhlásené za mesto.

Na základe výsledkov  hlasovania obyvateľov časti Malé Kozmálovce z 10.júna 1994 a obyvateľov časti Veľké Kozmálovce dňa 10.júla 1994 -  došlo k ich odčleneniu od mesta Tlmače.

(spracoval: Mgr. Július Žúbor)