V tôni polmesiaca

6.apríla 1647 sa Turci pod vedením ostrihomského bega prepravili pri Tlmačoch cez Hron a zaútočili na Kozárovce, ktoré úplne spustošili a zapálili. 20.apríla 1618 si Turci na základe viedenskej mierovej zmluvy podmanili celý rad obcí v  okolí Levíc, medzi nimi aj Tlmače.

9.mája l664 sa pri Tlmačoch cez most vybudovaný cisárskymi vojskami prepravila cez Hron desaťtisícová armáda cisárskeho generála de Souches, ktorá 14.júna porazila Turkov a oslobodila Levice.

19.júla 1664 v priestore medzi Tlmačmi a Levicami sa odohrala pamätná bitka medzi cisárskymi vojskami a Turkami, v ktorej zahynul hrdina protitureckých vojen, kapitán Levického hradu Štefan Koháry. Pochovaný je v Svätobeňadickom kostole. V chotári obce sa 2.mája 1709  stretli v boji kurucké a lubenské vojská.

Súpis z roku 1763 hovorí o existencii mlynu v obci. Z roku 1774 sa zachoval najstarší prameň erbu Tlmáč na písomnosti so symbolmi: lemeš a čerieslo.

(spracoval: Mgr. Július Žúbor)