Z nedávnej minulosti

Tlmače, ako rýdzo poľnohospodárska obec netrpela len pod feudálnym útlakom, ale aj po zrušení poddanstva v roku 1848. 

Najväčšia časť pôdy patrila zemanovi Bukovičovi, ktorý býval v dome oproti kostolu. 

Podľa ústneho podania vznikla v roku 1848 v Tlmačoch jednotriedna škola. Prvá školská budova bola postavená v roku 1884. 

V r. 1848 sa uskutočnila komasácia tlmačského chotára. 

26.októbra 1896 uvideli tlmačania prvý vlak. Vtedy sa začala premávka na železničnej trati Levice – Hronská Dúbrava. 

V júni 1919 bola obec svedkom tuhých bojov medzi maďarskou Červenou armádou a československými legionármi. 

V roku 1921 bola v obci založená obecná knižnica. V roku 1935 mala 175 zväzkov. 

Výstavba kostola v obci uskutočnená nákladom 100 tisíc Kč v roku 1926.

Pri 60. výročí postavenia kostola správca farnosti z Rybníka – dekan Jozef Hrčka uviedol, že pred 60. rokmi dňa 6.mája položili základný kameň a 7.novembra bol nový kostolík posvätený. Počas II. svetovej vojny bola veža kostola nemeckými vojakmi zostrelená a znovu postavená v roku 1968. 

V roku 1926 bola v obci založená Dobrovoľná hasičská jednota. 

V roku 1932 bola zakúpená prvá ručná hasičská dvojpiestová striekačka v Martine. V tom čase bol veliteľom Ondrej Bandzi. 

V roku 1932 bola v obci založená Matica slovenská. Na jej vznik dala výzvu učiteľka Masaryková a učiteľ  Moško. Ako divadelník bol činný učiteľ Anton Krásny. 

Prvá divadelná hra, ktorá sa v Tlmačoch hrala bol „Inšpektor“ po nej hra „Pánik“ ďalej to boli hry „Hájnikova žena“, „Kmotrovci“, „Drotár“, „Hrob lásky“, „Kocúrkovo“, Sládkovia“ a iné. 

V septembri 1936 bol sprevádzkovaný betónový most cez Hron. V dňoch 1.-5.septembra 1936 bol nový most preskúšaný vojenskými manévrami. Na defilé 40 tisíc vojakov sa zúčastnil aj prezident Dr. E. Beneš. 

Vo voľbách do samosprávneho zboru-obecného zastupiteľstva dňa 12.júna 1938 z 306 voličov získala Hlinkova slovenská ľudová strana 111 hlasov a tým 5 mandátov, Republikánska strana 65 hlasov a 3 mandáty do 12 členného OZ. 

10.novembra 1938 sa dokončilo obsadzovanie južného Slovenska maďarskou horthyovskou armádou. Od tohoto dňa až do 25.marca 1945 boli Tlmače pohraničnou obcou. Slovensko-maďarská hranica sa tiahla na Hrone medzi Tlmačami a Malými Kozmálovcami a potom južne od Lipníckych polí okrajom hôrky. 

8.septembra 1940 - dožinkové a národopisné slávnosti Tekova v Zlatých Moravciach, organizované HSĽS. Z Tlmáč sa zúčastnila 25 členná krojová skupina s pekným alegorickým vozom (priadky). 

V prvú novembrovú sobotu roku 1940 bola obec prvýkrát osvetlená elektrickým prúdom. Náklady na elektrizáciu dosiahli 93 tisíc Kč. 

27.septembra 1941 zomrel v Tatranskej Lomnici učiteľ rímsko-katolíckej školy Anton Krásny, ktorý v obci pôsobil od 26.júla 1914. 

Obec bola oslobodená 21.decembra 1944 Sovietskou armádou vojskami II. Ukrajinského frontu. 

MNV bol ustanovený v roku 1945. Prvý predseda bol Karol Kocák. 

V auguste 1949 sa začala výstavba kotlárskeho závodu pod názvom Levická kotláreň. 

V roku 1950 sa začala výstavba sídliska pre zamestnancov závodu – Lipník, sčasti v starej obci.

                                                                                          

(spracoval: Mgr. Július Žúbor)