Náboženské zloženie

Zloženie obyvateľstva podľa vierovyznania

 • Rímskokatolícka cirkev: 72,9 %
 • Gréckokatolícka cirkev: 0,4 %
 • Pravoslávna cirkev: 0,05 %
 • Evanjelická cirkev augsburského vyznania: 5,4 %
 • Reformovaná kresťanská cirkev: 0,6 %
 • Evanjelická cirkev metodistická: 0,1 %
 • Apoštolská cirkev: 0,02 %
 • Starokatolícka cirkev: 0,1 %
 • Cirkev československá husitská: 0,02 %
 • Kresťanské zbory: 0,14 %
 • Náboženská spološnosť Jehovovi svedkovia: 0,19 %
 • Bez vyznania: 17,5 %
 • Nezistené: 3,2 %

    

Zdroj: SODB 2001